Aanbesteding? Let op de uitsluitingsgronden

Wilt u inschrijven op een aanbesteding? Wees u dan bewust van de mogelijke uitsluitingsgronden. De huidige aanbestedingswet kent voor interne integriteitskwesties bij de inschrijver verplichte (artikel 2.86 Aw) en facultatieve (2.87 Aw) uitsluitingsgronden. Voldoet een inschrijver niet aan deze gronden? Dan kan uitsluiting volgen. De sanctie tot uitsluiting moet wel vooraf in de aanbestedingsstukken bekend worden gemaakt.

Wettelijk kader
Een opvallende facultatieve uitsluitingsgrond is bijvoorbeeld artikel 2.87 lid 1 onder g Aw. Volgens dit artikel kan de inschrijver worden uitgesloten van deelname als hij bij eerder werk aanzienlijk of voortdurend tekort is geschoten, én dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van de opdracht, tot schadevergoeding of tot vergelijkbare sancties. Bij de totstandkoming van deze bepaling is benadrukt dat deze voorwaarden strikt moeten worden uitgelegd. Willekeur en lichtzinnige uitsluiting moet voorkomen worden. En verder moeten de tekortkomingen in de invloedssfeer van de ondernemer liggen.

Feitelijk kader
Een gevaarlijke bepaling. Want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dergelijke fouten kunnen lijden tot schade of vroegtijdige beëindiging, al dan niet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. En dat kan dus zelfs tot uitsluiting bij nieuwe aanbestedingen leiden.

Slotsom
Het is goed u te realiseren dat het treffen van een regeling bij een lopend werk gevolgen kan hebben voor uw inschrijving op een andere aanbesteding. Maar uiteraard kunt u het ook ten voordele van uzelf gebruiken. Wanneer een winnende inschrijver in een eerder werk fouten heeft gemaakt, kunt u de aanbestedende partij hierover tippen. Is deze uitsluitingsgrond in de aanbestedingsstukken opgenomen? Dan kan de winnaar terzijde worden geschoven.

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: wie bepaalt of de inschrijving abnormaal laag is?

Mr. Frank Kuiper

Een aanbesteding verliezen is nooit leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, en hoopt op een mooie opdracht. Als je dan het gevoel krijgt dat je concurrent de… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Knippen en plakken? Liever niet

Mr. Ingrid Willems

Even googelen naar een leuke afbeelding voor op de website. Knippen, plakken en klaar. Grote kans dat je op deze manier het auteursrecht overtreedt. En komt de fotograaf… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Hoe finaal is een finale kwijting?

Mr. Ingrid Bouwman

Wanneer je als werkgever afscheid neemt van je werknemer, wil je dat dat goed gebeurt. Geen losse eindjes en geen dingen waar hij later op kan terugkomen. Een finaal… Verder lezen

Een helder advies met het hoogst haalbare voor de klant

We zijn enorm blij dat Ingrid Willems ons kantoor komt versterken. Ingrid heeft haar sporen verdiend als curator en is lid van de Vereniging voor Insolventierecht… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Werkgever moet slapend dienstverband van zieke werknemer beëindigen

Mr. Ingrid Bouwman

Een terminaal zieke werknemer wilde dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst zou beëindigen zodat hij de transitievergoeding zou ontvangen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Volledige openheid over koopovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Stel: een bedrijf is net verkocht en alle schuldeisers zijn betaald, behalve uw bedrijf. Voordat u gaat procederen wilt u dan wel weten hoe die koopovereenkomst… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Mr. Frank Kuiper

Houdt u aan de letter van de vraag … Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen? Wel als er een afspraak… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

Mr. Frank Kuiper

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88