Aanbesteding? Let op de uitsluitingsgronden

Wilt u inschrijven op een aanbesteding? Wees u dan bewust van de mogelijke uitsluitingsgronden. De huidige aanbestedingswet kent voor interne integriteitskwesties bij de inschrijver verplichte (artikel 2.86 Aw) en facultatieve (2.87 Aw) uitsluitingsgronden. Voldoet een inschrijver niet aan deze gronden? Dan kan uitsluiting volgen. De sanctie tot uitsluiting moet wel vooraf in de aanbestedingsstukken bekend worden gemaakt.

Wettelijk kader
Een opvallende facultatieve uitsluitingsgrond is bijvoorbeeld artikel 2.87 lid 1 onder g Aw. Volgens dit artikel kan de inschrijver worden uitgesloten van deelname als hij bij eerder werk aanzienlijk of voortdurend tekort is geschoten, én dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van de opdracht, tot schadevergoeding of tot vergelijkbare sancties. Bij de totstandkoming van deze bepaling is benadrukt dat deze voorwaarden strikt moeten worden uitgelegd. Willekeur en lichtzinnige uitsluiting moet voorkomen worden. En verder moeten de tekortkomingen in de invloedssfeer van de ondernemer liggen.

Feitelijk kader
Een gevaarlijke bepaling. Want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dergelijke fouten kunnen lijden tot schade of vroegtijdige beëindiging, al dan niet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. En dat kan dus zelfs tot uitsluiting bij nieuwe aanbestedingen leiden.

Slotsom
Het is goed u te realiseren dat het treffen van een regeling bij een lopend werk gevolgen kan hebben voor uw inschrijving op een andere aanbesteding. Maar uiteraard kunt u het ook ten voordele van uzelf gebruiken. Wanneer een winnende inschrijver in een eerder werk fouten heeft gemaakt, kunt u de aanbestedende partij hierover tippen. Is deze uitsluitingsgrond in de aanbestedingsstukken opgenomen? Dan kan de winnaar terzijde worden geschoven.

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88