Bestuurder aansprakelijk voor schade door turbo-liquidatie

Elke week staan in de landelijke kranten lijstjes met vennootschappen die zijn ontbonden op grond van 2:19 lid 4 BW. Dit worden ook wel de turbo-liquidaties genoemd. De bestuurders van de betreffende bv’s hebben aangegeven dat er geen baten meer zijn. En ze hebben een formuliertje van de KvK ingevuld en opgestuurd. Na een bepaalde periode wordt hun bv dan als vanzelf ontbonden. Zo ontlopen de bestuurders een kritische curator. Maar … ook bij turbo-liquidatie is het gelukkig niet altijd einde verhaal.

Onrechtmatige liquidatie
Recent oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een bestuurder door een schuldeiser die met lege handen achterblijft in sommige gevallen aangesproken kan worden op grond van een onrechtmatige daad. In dit geval was in een meerpartijenovereenkomst een bv opgenomen die zich garant stelde voor de vordering van A. Niet lang daarna ging deze bv failliet en kon A fluiten naar zijn geld. Omdat de bestuurders van de bv wisten dat de borgstelling van belang was voor A, en rekening hadden moeten houden met de situatie dat de bv niet meer zou kunnen voldoen aan haar verplichtingen, was de turbo-liquidatie onrechtmatig. Ook al had de accountant de turbo-liquidatie geadviseerd. De bestuurders mochten vervolgens een kleine € 100.000,- aan A. betalen. Pas dus op met turbo-liquidatie.

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Spijtoptanten: u kunt er spijt van krijgen!

Mr. Ingrid Bouwman

Het komt regelmatig voor. Een werknemer vertrekt om zijn geluk elders te beproeven, maar het gras bleek niet zo groen als gehoopt. En hij vraagt u, zijn oude werkgever,… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Mondelinge afspraken gaan vaak goed, totdat…

Mr. Judith Kruidhof-Stam

We horen het zo vaak, partijen die mondeling zaken doen. Maar als er gedoe komt, vraagt de wet in sommige gevallen een schriftelijkheidsvereiste. Zorg dus dat bepaalde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Pas op met reclametermijn

Mr. Frank Kuiper

In de meeste algemene voorwaarden staan reclametermijnen genoemd. Hierin is vastgelegd binnen welke termijn er geklaagd kan worden. Als u die termijn laat verstrijken,… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88