Biertje? Waar de rechter naar kijkt als twee merken op elkaar lijken.

Bedrijven investeren vaak flink in hun merk. Logisch, want ze gebruiken een merk om reclame te maken voor een product, of om de herkomst ervan duidelijk te maken. Als een ander bedrijf een soortgelijk product op de markt brengt, en daarvoor een soortgelijk teken gebruikt, kan er sprake zijn van merkinbreuk. Dat is het geval als er verwarring bij de consument kan ontstaan.

Verwarringsgevaar
Hoe beoordeelt een rechter of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk en het teken van de ander? Hij zal het merk en het teken als een geheel bekijken: het moet gaan om de totaalindruk op de gemiddelde consument, die door het merk en het teken wordt opgeroepen. De rechter houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken (die worden namelijk over het algemeen het gemakkelijkst onthouden). De rechter moet kijken of de gemiddelde consument de merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen de merken legt. Of er overeenstemming is tussen het merk en het teken wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie aspecten, wat een merk betekent (begripsmatig), hoe een woord klinkt (auditief) en hoe het merk eruit ziet (visueel).

Kordaat en Kornuit
Onlangs oordeelde de rechtbank in een kort geding over zo’n merkenkwestie. Grolsch brengt al sinds eind 2013 bier op de markt van het merk Kornuit. Sinds eind oktober 2018 brengt Lidl een biertje op de markt, genaamd Kordaat. Grolsch vindt dat Lidl met de naam Kordaat inbreuk maakt op haar oudere woord- en beeldmerk Kornuit. Zij stelt zich op het standpunt dat Kordaat en Kornuit zowel auditief als visueel op elkaar lijken, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn, beide uit zeven letters en twee lettergrepen bestaan, en de afwijkende letters een medeklinker gevolgd door twee klinkers zijn.

Lidl stelt zich op het standpunt dat de woorden “kornuit” (vriend, makker) en “kordaat” (vastbesloten) begripsmatig veel van elkaar verschillen en dat dit verschil opweegt tegen eventuele visuele en auditieve gelijkenissen van de twee woorden.

Wat zegt de rechter?
De rechter begint bij de begripsmatige overeenstemming. Daarover oordeelt hij niet. De reden? In deze procedure is niet aangetoond dat de gemiddelde, bier kopende, consument bekend is met de betekenis van de woorden kornuit en kordaat. En dus ook niet dat hij denkt dat deze hetzelfde kunnen betekenen.

Over de klank oordeelt de rechter dat er weliswaar overeenkomsten zijn (beide beginnen met “kor” en eindigen op “t”), maar hij vindt deze overeenkomsten klein, doordat de klanken van de lettergreep waarop de klemtoon ligt (“ui” versus “aa”) overheersen.

En dan de visuele overeenstemming. De rechter oordeelt dat er visueel weliswaar enige overeenkomsten zijn, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn en de woorden beide bestaan uit zeven letters, maar vindt dat er een te groot verschil is tussen de lettercombinaties “nui” en “daa”. Bovendien zijn de beeldmerken volgens de rechter in hun totaliteit bezien te verschillend van elkaar.

En dus? Geen merkinbreuk
De rechter heeft geoordeeld dat de namen van de biermerken wel overeenkomsten vertonen, maar ook duidelijke verschillen. Er kan daardoor geen verwarring ontstaan en er is dus geen sprake is van inbreuk op het merk van Grolsch. Gevolg van deze uitspraak is dat Lidl voorlopig nog biertjes van het merk Kordaat mag verkopen. Of Grolsch tegen de uitspraak van de rechter in beroep zal gaan of een bodemprocedure start, is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Groeiachterstand bij asperges

Mr. Ingrid Willems

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg… Verder lezen

Zorgplicht geldt voor álle werkgevers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer loopt tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden letsel op. De werknemer bevond zich op een goedgekeurde ladder… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Bestuurder na turbo-liquidatie persoonlijk aansprakelijk

Mr. Frank Kuiper

Een grafisch vormgever werd door een bv benaderd met de vraag of zij kon begeleiden bij een project. Dat kon, en op 4 november 2016 zond de grafisch vormgever een… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Opvolgend bestuurders opgelet: zijn de jaarrekeningen gepubliceerd?

Mr. Ingrid Willems

Gaat u als opvolgend bestuurder aan de slag bij een onderneming in zwaar weer? Controleer dan meteen of alle jaarrekeningen van de onderneming zijn gedeponeerd.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
In de tang van leverancier kopieermachine

Mr. Frank Kuiper

Veel bedrijven huren een kopieermachine – bijvoorbeeld voor zes jaar, inclusief onderhoud. Logisch, want zo hoeft u zo’n dure machine niet te kopen. Maar let dan… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Woning geschikt voor normaal gebruik?

Mr. Ingrid Willems

Als je een huis koopt, ga je ervan uit dat dit geschikt is om er in te wonen. Je mag er als koper van uitgaan dat je huis de eigenschappen bezit die voor normaal… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Slapend dienstverband: houden zo of wakker schudden?

Mr. Ingrid Bouwman

Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. Toch oordeelden twee rechters anders én… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Een werknemer zegt op. Wat moet u doen?

Mr. Ingrid Bouwman

Soms zegt een werknemer plotseling op terwijl u deze kracht nou juist niet kwijt wilde. Maar het komt ook voor dat de opzegging u als werkgever wel past. Op welke… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88