Biertje? Waar de rechter naar kijkt als twee merken op elkaar lijken.

Bedrijven investeren vaak flink in hun merk. Logisch, want ze gebruiken een merk om reclame te maken voor een product, of om de herkomst ervan duidelijk te maken. Als een ander bedrijf een soortgelijk product op de markt brengt, en daarvoor een soortgelijk teken gebruikt, kan er sprake zijn van merkinbreuk. Dat is het geval als er verwarring bij de consument kan ontstaan.

Verwarringsgevaar
Hoe beoordeelt een rechter of er sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk en het teken van de ander? Hij zal het merk en het teken als een geheel bekijken: het moet gaan om de totaalindruk op de gemiddelde consument, die door het merk en het teken wordt opgeroepen. De rechter houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken (die worden namelijk over het algemeen het gemakkelijkst onthouden). De rechter moet kijken of de gemiddelde consument de merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen de merken legt. Of er overeenstemming is tussen het merk en het teken wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie aspecten, wat een merk betekent (begripsmatig), hoe een woord klinkt (auditief) en hoe het merk eruit ziet (visueel).

Kordaat en Kornuit
Onlangs oordeelde de rechtbank in een kort geding over zo’n merkenkwestie. Grolsch brengt al sinds eind 2013 bier op de markt van het merk Kornuit. Sinds eind oktober 2018 brengt Lidl een biertje op de markt, genaamd Kordaat. Grolsch vindt dat Lidl met de naam Kordaat inbreuk maakt op haar oudere woord- en beeldmerk Kornuit. Zij stelt zich op het standpunt dat Kordaat en Kornuit zowel auditief als visueel op elkaar lijken, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn, beide uit zeven letters en twee lettergrepen bestaan, en de afwijkende letters een medeklinker gevolgd door twee klinkers zijn.

Lidl stelt zich op het standpunt dat de woorden “kornuit” (vriend, makker) en “kordaat” (vastbesloten) begripsmatig veel van elkaar verschillen en dat dit verschil opweegt tegen eventuele visuele en auditieve gelijkenissen van de twee woorden.

Wat zegt de rechter?
De rechter begint bij de begripsmatige overeenstemming. Daarover oordeelt hij niet. De reden? In deze procedure is niet aangetoond dat de gemiddelde, bier kopende, consument bekend is met de betekenis van de woorden kornuit en kordaat. En dus ook niet dat hij denkt dat deze hetzelfde kunnen betekenen.

Over de klank oordeelt de rechter dat er weliswaar overeenkomsten zijn (beide beginnen met “kor” en eindigen op “t”), maar hij vindt deze overeenkomsten klein, doordat de klanken van de lettergreep waarop de klemtoon ligt (“ui” versus “aa”) overheersen.

En dan de visuele overeenstemming. De rechter oordeelt dat er visueel weliswaar enige overeenkomsten zijn, doordat de eerste drie letters en de laatste letter hetzelfde zijn en de woorden beide bestaan uit zeven letters, maar vindt dat er een te groot verschil is tussen de lettercombinaties “nui” en “daa”. Bovendien zijn de beeldmerken volgens de rechter in hun totaliteit bezien te verschillend van elkaar.

En dus? Geen merkinbreuk
De rechter heeft geoordeeld dat de namen van de biermerken wel overeenkomsten vertonen, maar ook duidelijke verschillen. Er kan daardoor geen verwarring ontstaan en er is dus geen sprake van inbreuk op het merk van Grolsch. Gevolg van deze uitspraak is dat Lidl voorlopig nog biertjes van het merk Kordaat mag verkopen. Of Grolsch tegen de uitspraak van de rechter in beroep zal gaan of een bodemprocedure start, is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Mr. Ingrid Willems

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Mr. Frank Kuiper

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Groeiachterstand bij asperges

Mr. Ingrid Willems

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg… Verder lezen

Zorgplicht geldt voor álle werkgevers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer loopt tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden letsel op. De werknemer bevond zich op een goedgekeurde ladder… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88