Dit is mijn uitspraak, en daar moet u het mee doen.

Iedereen kent de bekende slogan van de rijdende rechter. Maar wat betekent die eigenlijk? Hoezo moet ik het er mee doen, en wat gebeurt er als ik het niet doe? Een korte les lijfsdwang.

Rechtsmiddelen
Als de rechter een vonnis wijst waar u het niet mee eens bent, kunt u hoger beroep instellen bij een gerechtshof. Bent u het niet eens met het arrest van het hof, dan kunt u in cassatie komen bij de Hoge Raad. In Hoger Beroep gaan of cassatie instellen, noemen we rechtsmiddelen.

Soms is iemand het niet eens met een uitspraak van de rechter, stelt diegene geen rechtsmiddel in én volgt hij het vonnis van de rechter niet. Tsja, daar houden rechters niet zo van. Je krijgt dan wel interessante uitspraken. Een recent voorbeeld uit de praktijk is een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Een voorbeeld
De casus was als volgt. De rechtbank heeft de wederpartij veroordeeld tot teruggave van een dressuurpaard, inclusief het paspoort. De wederpartij weigert. Vervolgens wordt de wederpartij in kort geding veroordeeld tot voldoening van een dwangsom, als hij blijft weigeren. De dwangsom is fors: € 10.000,- per dag, oplopend tot € 250.000,-. Dat blijkbaar niet fors genoeg, de wederpartij voldoet nog steeds niet aan het vonnis. Dan is de rechter er klaar mee, en overweegt hij dat:

Niet kan worden aanvaard dat [de wederpartij] rechterlijke uitspraken niet nakomt. Dit in aanmerking genomen is de toepassing van lijfsdwang, hoewel dat dwangmiddel een ultimum remedium is dat met terughoudendheid moet toegestaan, in het onderhavige geval gerechtvaardigd.
Aan [de wederpartij] wordt een termijn van drie dagen gegund om aan de veroordeling te voldoen.

Kiezen of delen
Bij lijfsdwang wordt iemand letterlijk gegijzeld. Dat betekent in dit geval dus: paard inleveren of de bak in. Het is kiezen of delen. En dát is wat bedoeld wordt met: daar moet u het mee doen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88