Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde duurovereenkomsten. En hoewel ze bedoeld zijn voor de lange termijn, is het wel verstandig om afspraken ten aanzien van opzegging vast te leggen, juist ook in deze overeenkomsten. Anders loopt u een aanzienlijk ondernemersrisico.

De zaak
Als in zo’n overeenkomst niets is geregeld over opzegging, moet aansluiting worden gezocht bij redelijkheid en billijkheid en vaste jurisprudentie. Dat merkte ook een kapperszaak. De rechtbank te Den Haag kreeg een zaak voorgelegd waarin deze kapperszaak schadevergoeding vorderde omdat een leverancier van hairextensions de duurovereenkomst had opgezegd. De rechtbank legde het verzoek tot schadevergoeding langs vier pijlers: 

1. Was een zwaarwegende grond voor opzegging benodigd?
De rechtbank oordeelde dat er geen afhankelijkheidsrelatie was. Opzegging mag dan, mits op een redelijke grond.

2. Was de opzeggingsgrond redelijk?
De opzegging was gelegen in het verloren gaan van vertrouwen. In de ogen van de rechtbank een geldige opzeggingsgrond.

3. Was een opzegtermijn van twee maanden voldoende?
De opzegtermijn wordt in elk afzonderlijk geval opnieuw bepaald. Alle omstandigheden zijn daarbij in onderling verband relevant. Zo is de tijd van belang die nodig is voor omschakeling in de bedrijfsvoering en het terugverdienen van gedane investeringen. De kapsalon was niet volledig afhankelijk van de leverancier en er waren geen grote investeringen gedaan. De termijn van twee maanden was dus voldoende.

4. Was er recht op schadevergoeding?
Mede gezien het feit dat de opzeggingsgrond en de opzegtermijn redelijk waren, hoefde geen schadevergoeding te worden betaald. De opzegging behoort tot normaal bedrijfsrisico.

De uitkomst
En zo was deze kapsalon zomaar, binnen twee maanden, zijn leverancier van hairextensions kwijt. Dat kostte klanten en omzet – en daar stond niets tegenover.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88