Een verkeerde motivering van een gunningsbeslissing? Die kun je alsnog aanpassen

Met succes bij de rechtbank klagen over een verkeerde beoordeling van een ingediend plan van aanpak bij een aanbesteding valt niet mee. Dat is voor veel mensen geen nieuws. Maar de rechtbank Den Haag heeft het met een recent vonnis nóg iets moeilijker gemaakt.

We hebben geen flauw idee
GSN deed mee aan een aanbestedingsprocedure voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ging om het technisch onderhoud van de ambassade in Beijing. Op 14 september zond het Ministerie de voorlopige gunningsbeslissing, met daarin een zeer kritisch oordeel over het ingediende plan van aanpak van GSN. Woorden als ‘we hebben geen flauw idee hoe u invulling gaat geven aan’ werden gebruikt. In deze brief stond ook dat GSN niet de laagste prijs had aangeboden.

We hebben een fout gemaakt
GSN maakte een kort geding aanhangig op 11 oktober 2017. In de dagvaarding viel GSN niet alleen de motivering aan, maar stelde zij ook juist wél de laagste prijs te hebben aangeboden.  Nog voordat de zaak op de zitting zou dienen, stuurde het Ministerie een brief met een nieuwe motivering. Het Ministerie gaf toe dat het een fout had gemaakt, omdat GSN wel de laagste prijs had geboden. Maar het Ministerie noemde ook een aantal argumenten waardoor de score op het plan van aanpak van GSN nog steeds zo laag bleef, dat GSN niet de winnaar werd van de aanbesteding.

En we komen er mee weg
De rechtbank laat deze nieuwe motivering toe. De aanbestedende dienst mag een beslissing altijd intrekken en een nieuwe beslissing nemen. En zo moet de nieuwe brief ook worden gezien. Het ministerie komt er dus mee weg. Er is wel een mogelijke ontsnapping, want de rechtbank vindt ook dat GSN te weinig verweer heeft gevoerd tegen de nieuwe beslissing. Het kán dus zijn dat de rechtbank in een ander geval anders oordeelt.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88