Einde aan onzekerheid slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers over de slapende dienstverbanden. Op 8 november 2019 oordeelde zij dat de werkgever, op grond van goed werkgeverschap, mee moet werken als de werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wil beëindigen. En de transitievergoeding moet betaald worden, ook als deze niet volledig gecompenseerd wordt.

Slapend dienstverband?
Een slapend dienstverband houdt in dat een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid – onbetaald – in dienst houdt. Zolang de werkgever het dienstverband niet beëindigt, hoeft hij geen transitievergoeding te betalen.

Reële re-integratiemogelijkheden
De Hoge Raad geeft aan dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als er voor de werknemer reële re-integratiemogelijkheden zijn. Dan heeft de werkgever een gerechtvaardigd belang bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit belang is niet gerechtvaardigd als de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De transitievergoeding 
Ook over de hoogte van de transitievergoeding heeft de Hoge Raad een knoop doorgehakt. Deze moet minimaal zo hoog zijn als het bedrag dat gold op de dag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Er hoeft dus niet te worden aangesloten bij het bedrag dat de werkgever via de compensatieregeling kan verhalen op het UWV.

(Gedeeltelijke) compensatie vanaf 1 april 2020
De compensatieregeling gaat vanaf 1 april 2020 in. De transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn betaald, worden gecompenseerd. Het kan voorkomen dat de transitievergoeding niet volledig gecompenseerd wordt. Bijvoorbeeld doordat de werknemer in het eerste ziektejaar een IVA-uitkering heeft ontvangen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Kerstbonus: een extraatje of een verworven recht?

Mr. Ingrid Bouwman

Het einde van het jaar komt in zicht en werknemers verheugen zich mogelijk op de kerstbonus. Als die in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan is het duidelijk.… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Betere bescherming schuldeisers tegen plof-bv’s

Mr. Ingrid Willems

De turboliquidatie: een snelle, eenvoudige en goedkope manier om een bv te beëindigen. Volgens de wet kan dat als de bv geen activa heeft en er alleen maar schulden… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Gemeente Amsterdam moet aanbesteding uitvaarten overdoen

Mr. Frank Kuiper

Heeft een overledene of zijn familie geen geld? Dan betaalt de gemeente de kosten van de uitvaart. Blijkt er later toch geld te zijn, dan mag de uitvaartverzorger… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Einde aan onzekerheid slapende dienstverbanden

Mr. Suzan Rorije

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers over de slapende dienstverbanden. Op 8 november 2019 oordeelde zij dat de werkgever, op grond… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen achterstand meer? Toch ontbinding huurovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Woningbouwvereniging Lefier had een structureel te laat betalende huurder. Meer dan dertig aanmaningen waren verzonden. En daarbovenop: drie procedures waarin ontruiming… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Voorkom verjaring met tijdige én juiste stuiting

Mr. Ingrid Willems

Als iemand u geld schuldig is, kunt u dit bedrag vorderen. Maar op die vordering kan je niet een oneindig beroep doen. Op een gegeven moment verjaart deze. Wilt… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88