Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel energie en tijd in zitten. Zijn er meer schuldeisers? Dan kan het lonen om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dat is sneller en goedkoper dan een rechtszaak en een effectief drukmiddel om de debiteur te laten betalen of tot een betalingsregeling te komen.

Vereisten voor faillietverklaring
Een faillissement moet via een advocaat worden aangevraagd die namens u als schuldeiser een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Voor een succesvol verzoek tot faillietverklaring moet aan drie vereisten zijn voldaan:

  1. De aanvrager (verzoeker) van het faillissement moet een opeisbare vordering op de debiteur hebben. De aanvrager hoeft slechts summier aan te tonen dat de debiteur zijn schulden niet betaalt.
  2. Er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers. Dit wordt het pluraliteitsvereiste genoemd. Dat houdt in dat er, naast de aanvrager, nog minimaal één andere schuldeiser moet zijn die een vordering heeft op de debiteur. Deze andere schuldeiser dient de aanvrager bij de aanvraag van het faillissement als steunvordering te assisteren.
  3. De debiteur verkeert in een toestand dat hij is opgehouden te betalen. Deze toestand kan door verschillende feiten worden aangetoond. Zo kan sprake zijn van zo’n toestand als het niet-betalen van de schulden al langer duurt.

Gevolg faillietverklaring
Als de rechter na eenvoudig onderzoek van oordeel is dat aan al deze vereisten is voldaan, zal hij het faillissement van de debiteur uitspreken. De rechter zal vervolgens een curator aanstellen die tot taak heeft de failliete boedel te vereffenen. Hij handelt daarbij in de eerste plaats in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Exoneratiebeding: beperk de schade die u moet vergoeden

Mr. Frank Kuiper

Levert u producten? Zorg dan vooral voor goede algemene voorwaarden! En koopt u producten die in theorie tot grote schade kunnen leiden? Lees dan de voorwaarden… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Mr. Ingrid Willems

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beƫindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88