Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de bestuurder een inlichtingenplicht. Die houdt in dat de bestuurder - gevraagd en ongevraagd - alle informatie aan de curator moet verschaffen die nodig is voor een goede en efficiënte afwikkeling van het faillissement. Dus ook de administratie, die de curator inzicht geeft in de financiële positie van de onderneming. Als de administratie niet of niet volledig wordt overgelegd, kan dat leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Wel beloven, niet doen
In de volgende zaak had de bestuurder het wel vrij bont gemaakt. De bestuurder had de bedrijfsadministratie van de failliete vennootschap niet aangeleverd, ondanks diverse verzoeken van de curator. Hij had het meerdere keren beloofd, maar kwam deze beloftes nooit na. Daarnaast bleek dat hij onaangekondigd naar het buitenland was vertrokken, waardoor hij onbereikbaar was voor de curator. Uit bankafschriften volgde dat meerdere bedragen waren overgeboekt zonder rechtsgrond naar een andere bv, en naar een privérekening van de bestuurder. Werknemers hebben verklaard dat zij nooit zijn betaald, terwijl er voldoende geld in de onderneming zou zijn geweest als de betalingen aan de andere bv en de privérekening niet had plaatsgevonden.

Schade voor eigen gewin
De rechtbank oordeelt dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn administratieverplichting en geeft aan dat de bestuurder vlak voor het faillissement onverplicht en onverschuldigd geld heeft overgeboekt. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van vier maanden. In het bijzonder laat ze meewegen dat de bestuurder ten behoeve van zijn eigen gewin over een langere periode schuldeisers en personeel schade heeft berokkend.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Kerstbonus: een extraatje of een verworven recht?

Mr. Ingrid Bouwman

Het einde van het jaar komt in zicht en werknemers verheugen zich mogelijk op de kerstbonus. Als die in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan is het duidelijk.… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Betere bescherming schuldeisers tegen plof-bv’s

Mr. Ingrid Willems

De turboliquidatie: een snelle, eenvoudige en goedkope manier om een bv te beëindigen. Volgens de wet kan dat als de bv geen activa heeft en er alleen maar schulden… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Gemeente Amsterdam moet aanbesteding uitvaarten overdoen

Mr. Frank Kuiper

Heeft een overledene of zijn familie geen geld? Dan betaalt de gemeente de kosten van de uitvaart. Blijkt er later toch geld te zijn, dan mag de uitvaartverzorger… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Einde aan onzekerheid slapende dienstverbanden

Mr. Suzan Rorije

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers over de slapende dienstverbanden. Op 8 november 2019 oordeelde zij dat de werkgever, op grond… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen achterstand meer? Toch ontbinding huurovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Woningbouwvereniging Lefier had een structureel te laat betalende huurder. Meer dan dertig aanmaningen waren verzonden. En daarbovenop: drie procedures waarin ontruiming… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Voorkom verjaring met tijdige én juiste stuiting

Mr. Ingrid Willems

Als iemand u geld schuldig is, kunt u dit bedrag vorderen. Maar op die vordering kan je niet een oneindig beroep doen. Op een gegeven moment verjaart deze. Wilt… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88