Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de samenwerkingsovereenkomst stond dat de makelaar na beëindiging van de overeenkomst alle verwijzingen naar de naam en het beeldmerk van Qualis moet verwijderen op straffe van een boete van € 2.500,- per dag. In april 2011 werd de samenwerking door opzegging door de makelaar beëindigd.

Schildje aan de gevel …
Op de gevel bleef een schildje met ‘Qualis’ hangen. Verder deed de makelaar niets meer met de naam. Op 27 maart 2014 mailde Qualis over het schildje. De makelaar mailde direct terug met de vraag hoe hij het schildje kon verwijderen. REG vertelde hoe dat moest, maar op 13 oktober 2014 hing het schildje er nog. Op 15 oktober mailde de advocaat van REG de makelaar, en vertelde hij dat de makelaar nu een enorme boete verschuldigd was. De dag erna was het bordje weg. Betalen deed de makelaar echter niet.

… dus betalen maar?
Dat leidde tot een procedure waarin REG een boete van € 100.000,- eiste. De rechtbank oordeelde dat de makelaar de samenwerkingsovereenkomst had overtreden, maar geen boete hoefde te betalen. REG had namelijk geen schade geleden. REG ging in hoger beroep, maar het Gerechtshof Den Bosch besliste exact hetzelfde. Dan maar naar de Hoge Raad, dacht REG. Maar ook die was onverbiddelijk: het Hof heeft een juiste beslissing genomen. De rechter heeft de bevoegdheid een boete te matigen. Die bevoegdheid is bovendien groter als er een vaste boete is verschuldigd voor diverse soorten gedragingen. In dit geval was de boete verschuldigd bij het laten hangen van een schildje, maar ook bij gebruik op internet, in nieuwsbrieven, op briefpapier of brochures. Les van deze zaak: als u een boetebeding wilt vastleggen, zorg dan dat dit boetebeding heel duidelijk en specifiek is.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Mr. Frank Kuiper

Houdt u aan de letter van de vraag … Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen? Wel als er een afspraak… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

Mr. Frank Kuiper

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88