Klagen, klagen en nog eens klagen

Bent u niet akkoord met een geleverde prestatie of niet tevreden over een geleverd product? Klaag dan! En doe dat op tijd. De vraag of al dan niet (tijdig) geklaagd is, speelt in veel procedures een grote rol. Niet zo gek, want klaag je niet, of niet op tijd, dan verlies je al je rechten die te maken hebben met het gebrek.

Klachtplicht
De klachtplicht houdt kort gezegd in dat je moet mededelen dat de prestatie ondeugdelijk is. De wijze waarop je dat doet, is vormvrij. Schriftelijk heeft voor de bewijslevering natuurlijk de voorkeur. Van belang is tevens dat je tijdig klaagt. De klachttermijn gaat lopen zodra je het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken. Dat brengt met zich mee dat onderzoek wordt verwacht en dat binnen bekwame tijd na het ontdekken van het gebrek geklaagd wordt. Of dit laatste het geval is, wordt bepaald aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval en na afweging van belangen. De vraag zal met name zijn of de belangen van de andere partij zijn geschaad als gevolg van het tijdsverloop. 

Tijdig geklaagd
Ook in de afgelopen periode zijn er weer tal van uitspraken geweest waarbij de klachtplicht een rol speelde. Zo ook in de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 19 september jl. In die zaak ging het om een op 12 mei 2010 gekochte recreatiewoning. Vrij snel na levering van de woning hoorden kopers krakende geluiden. Pas op 10 juni 2011 klagen ze hierover. Het hof vindt dat niet te laat omdat a) de woning niet permanent werd bewoond en de herkomst van het geluid niet eenvoudig was vast te stellen, b) de geluiden nog steeds vast gesteld kunnen worden en verkopers niet zijn geschaad in hun bewijspositie en c) er geen sprake is van ander nadeel voor verkopers. U ziet: de belangenafweging, waarbij met name van belang is dat verkoper niet in een nadeligere positie komt, speelt een grote rol.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Bestuurder na turbo-liquidatie persoonlijk aansprakelijk

Mr. Frank Kuiper

Een grafisch vormgever werd door een bv benaderd met de vraag of zij kon begeleiden bij een project. Dat kon, en op 4 november 2016 zond de grafisch vormgever een… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Opvolgend bestuurders opgelet: zijn de jaarrekeningen gepubliceerd?

Mr. Ingrid Willems

Gaat u als opvolgend bestuurder aan de slag bij een onderneming in zwaar weer? Controleer dan meteen of alle jaarrekeningen van de onderneming zijn gedeponeerd.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
In de tang van leverancier kopieermachine

Mr. Frank Kuiper

Veel bedrijven huren een kopieermachine – bijvoorbeeld voor zes jaar, inclusief onderhoud. Logisch, want zo hoeft u zo’n dure machine niet te kopen. Maar let dan… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Woning geschikt voor normaal gebruik?

Mr. Ingrid Willems

Als je een huis koopt, ga je ervan uit dat dit geschikt is om er in te wonen. Je mag er als koper van uitgaan dat je huis de eigenschappen bezit die voor normaal… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Slapend dienstverband: houden zo of wakker schudden?

Mr. Ingrid Bouwman

Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. Toch oordeelden twee rechters anders én… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Een werknemer zegt op. Wat moet u doen?

Mr. Ingrid Bouwman

Soms zegt een werknemer plotseling op terwijl u deze kracht nou juist niet kwijt wilde. Maar het komt ook voor dat de opzegging u als werkgever wel past. Op welke… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Biertje? Waar de rechter naar kijkt als twee merken op elkaar lijken.

Mr. Ingrid Willems

Bedrijven investeren vaak flink in hun merk. Logisch, want ze gebruiken een merk om reclame te maken voor een product, of om de herkomst ervan duidelijk te maken.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Een overeenkomst opzeggen, vanwege een klant. Mag dat?

Mr. Frank Kuiper

Een bijzondere procedure bij de rechtbank Den Haag begin dit jaar over een opzegging van een overeenkomst. Het bedrijf Labortech was een overeenkomst aangegaan met… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: wie bepaalt of de inschrijving abnormaal laag is?

Mr. Frank Kuiper

Een aanbesteding verliezen is nooit leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, en hoopt op een mooie opdracht. Als je dan het gevoel krijgt dat je concurrent de… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88