Klagen, klagen en nog eens klagen

Bent u niet akkoord met een geleverde prestatie of niet tevreden over een geleverd product? Klaag dan! En doe dat op tijd. De vraag of al dan niet (tijdig) geklaagd is, speelt in veel procedures een grote rol. Niet zo gek, want klaag je niet, of niet op tijd, dan verlies je al je rechten die te maken hebben met het gebrek.

Klachtplicht
De klachtplicht houdt kort gezegd in dat je moet mededelen dat de prestatie ondeugdelijk is. De wijze waarop je dat doet, is vormvrij. Schriftelijk heeft voor de bewijslevering natuurlijk de voorkeur. Van belang is tevens dat je tijdig klaagt. De klachttermijn gaat lopen zodra je het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken. Dat brengt met zich mee dat onderzoek wordt verwacht en dat binnen bekwame tijd na het ontdekken van het gebrek geklaagd wordt. Of dit laatste het geval is, wordt bepaald aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval en na afweging van belangen. De vraag zal met name zijn of de belangen van de andere partij zijn geschaad als gevolg van het tijdsverloop. 

Tijdig geklaagd
Ook in de afgelopen periode zijn er weer tal van uitspraken geweest waarbij de klachtplicht een rol speelde. Zo ook in de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 19 september jl. In die zaak ging het om een op 12 mei 2010 gekochte recreatiewoning. Vrij snel na levering van de woning hoorden kopers krakende geluiden. Pas op 10 juni 2011 klagen ze hierover. Het hof vindt dat niet te laat omdat a) de woning niet permanent werd bewoond en de herkomst van het geluid niet eenvoudig was vast te stellen, b) de geluiden nog steeds vast gesteld kunnen worden en verkopers niet zijn geschaad in hun bewijspositie en c) er geen sprake is van ander nadeel voor verkopers. U ziet: de belangenafweging, waarbij met name van belang is dat verkoper niet in een nadeligere positie komt, speelt een grote rol.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88