Klagen, klagen en nog eens klagen

Bent u niet akkoord met een geleverde prestatie of niet tevreden over een geleverd product? Klaag dan! En doe dat op tijd. De vraag of al dan niet (tijdig) geklaagd is, speelt in veel procedures een grote rol. Niet zo gek, want klaag je niet, of niet op tijd, dan verlies je al je rechten die te maken hebben met het gebrek.

Klachtplicht
De klachtplicht houdt kort gezegd in dat je moet mededelen dat de prestatie ondeugdelijk is. De wijze waarop je dat doet, is vormvrij. Schriftelijk heeft voor de bewijslevering natuurlijk de voorkeur. Van belang is tevens dat je tijdig klaagt. De klachttermijn gaat lopen zodra je het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken. Dat brengt met zich mee dat onderzoek wordt verwacht en dat binnen bekwame tijd na het ontdekken van het gebrek geklaagd wordt. Of dit laatste het geval is, wordt bepaald aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval en na afweging van belangen. De vraag zal met name zijn of de belangen van de andere partij zijn geschaad als gevolg van het tijdsverloop. 

Tijdig geklaagd
Ook in de afgelopen periode zijn er weer tal van uitspraken geweest waarbij de klachtplicht een rol speelde. Zo ook in de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 19 september jl. In die zaak ging het om een op 12 mei 2010 gekochte recreatiewoning. Vrij snel na levering van de woning hoorden kopers krakende geluiden. Pas op 10 juni 2011 klagen ze hierover. Het hof vindt dat niet te laat omdat a) de woning niet permanent werd bewoond en de herkomst van het geluid niet eenvoudig was vast te stellen, b) de geluiden nog steeds vast gesteld kunnen worden en verkopers niet zijn geschaad in hun bewijspositie en c) er geen sprake is van ander nadeel voor verkopers. U ziet: de belangenafweging, waarbij met name van belang is dat verkoper niet in een nadeligere positie komt, speelt een grote rol.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: wie bepaalt of de inschrijving abnormaal laag is?

Mr. Frank Kuiper

Een aanbesteding verliezen is nooit leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, en hoopt op een mooie opdracht. Als je dan het gevoel krijgt dat je concurrent de… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Knippen en plakken? Liever niet

Mr. Ingrid Willems

Even googelen naar een leuke afbeelding voor op de website. Knippen, plakken en klaar. Grote kans dat je op deze manier het auteursrecht overtreedt. En komt de fotograaf… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Hoe finaal is een finale kwijting?

Mr. Ingrid Bouwman

Wanneer je als werkgever afscheid neemt van je werknemer, wil je dat dat goed gebeurt. Geen losse eindjes en geen dingen waar hij later op kan terugkomen. Een finaal… Verder lezen

Een helder advies met het hoogst haalbare voor de klant

We zijn enorm blij dat Ingrid Willems ons kantoor komt versterken. Ingrid heeft haar sporen verdiend als curator en is lid van de Vereniging voor Insolventierecht… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Werkgever moet slapend dienstverband van zieke werknemer beëindigen

Mr. Ingrid Bouwman

Een terminaal zieke werknemer wilde dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst zou beëindigen zodat hij de transitievergoeding zou ontvangen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Volledige openheid over koopovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Stel: een bedrijf is net verkocht en alle schuldeisers zijn betaald, behalve uw bedrijf. Voordat u gaat procederen wilt u dan wel weten hoe die koopovereenkomst… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Mr. Frank Kuiper

Houdt u aan de letter van de vraag … Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen? Wel als er een afspraak… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

Mr. Frank Kuiper

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88