Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid, aangezien de WAB wijzigingen aanbrengt in de hoogte van de transitievergoeding. Het kan zomaar gebeuren dat een dit jaar in te zetten verbeteringstraject tot een beëindiging in 2020 leidt. En dan is er naar alle waarschijnlijkheid een andere vergoeding verschuldigd dan in 2019.

Speciale vergoeding vervalt
Per 1 januari 2020 vervalt de speciale hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal 10 jaar in dienst zijn bij een werkgever met minstens 25 werknemers. Deze groep werknemers bouwt nu nog op met een half maandsalaris per zes maanden. Vanaf 2020 is dat nog een derde maandsalaris per jaar. En de opbouw blijft, anders dan nu, ook na het tiende dienstjaar doorgaan met een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.

Forse verschillen
In de nieuwe situatie is de transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd, en wordt er niet meer gerekend met halve jaren, maar wordt afgerekend per dag dat het dienstverband duurde. Een voorbeeld:

Een werknemer is 55 jaar oud en is 14 jaar in dienst tegen een brutoloon van € 3.500 per maand. De transitievergoeding is nu € 28.000 bruto. Op grond van de voorgestelde regels zal de transitievergoeding in 2020 € 16.333 bruto bedragen. Een fors verschil, dat het zomaar de moeite waard kan maken om op 20 mei het eerstvolgende debat in de senaat te volgen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Mr. Ingrid Willems

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Mr. Frank Kuiper

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Groeiachterstand bij asperges

Mr. Ingrid Willems

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg… Verder lezen

Zorgplicht geldt voor álle werkgevers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer loopt tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden letsel op. De werknemer bevond zich op een goedgekeurde ladder… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88