Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid, aangezien de WAB wijzigingen aanbrengt in de hoogte van de transitievergoeding. Het kan zomaar gebeuren dat een dit jaar in te zetten verbeteringstraject tot een beëindiging in 2020 leidt. En dan is er naar alle waarschijnlijkheid een andere vergoeding verschuldigd dan in 2019.

Speciale vergoeding vervalt
Per 1 januari 2020 vervalt de speciale hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal 10 jaar in dienst zijn bij een werkgever met minstens 25 werknemers. Deze groep werknemers bouwt nu nog op met een half maandsalaris per zes maanden. Vanaf 2020 is dat nog een derde maandsalaris per jaar. En de opbouw blijft, anders dan nu, ook na het tiende dienstjaar doorgaan met een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.

Forse verschillen
In de nieuwe situatie is de transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd, en wordt er niet meer gerekend met halve jaren, maar wordt afgerekend per dag dat het dienstverband duurde. Een voorbeeld:

Een werknemer is 55 jaar oud en is 14 jaar in dienst tegen een brutoloon van € 3.500 per maand. De transitievergoeding is nu € 28.000 bruto. Op grond van de voorgestelde regels zal de transitievergoeding in 2020 € 16.333 bruto bedragen. Een fors verschil, dat het zomaar de moeite waard kan maken om op 20 mei het eerstvolgende debat in de senaat te volgen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Exoneratiebeding: beperk de schade die u moet vergoeden

Mr. Frank Kuiper

Levert u producten? Zorg dan vooral voor goede algemene voorwaarden! En koopt u producten die in theorie tot grote schade kunnen leiden? Lees dan de voorwaarden… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Mr. Ingrid Willems

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88