Opvolgend bestuurders opgelet: zijn de jaarrekeningen gepubliceerd?

Gaat u als opvolgend bestuurder aan de slag bij een onderneming in zwaar weer? Controleer dan meteen of alle jaarrekeningen van de onderneming zijn gedeponeerd. Als dat niet het geval is, bent u verplicht om de jaarrekening alsnog te deponeren. Ook als de termijn al is verstreken op het moment dat u nog geen bestuurder was. Doet u dat niet? Dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer, ook al bent u nog maar net bestuurder.

In drie maanden failliet
Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. In 2011 wordt meneer X in het handelsregister ingeschreven als nieuwe bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. Drie maanden later wordt de bv failliet verklaard. De curator constateert dat de jaarrekening over 2009 niet is gedeponeerd. En stelt X als bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement van € 315.588,79. De rechtbank geeft de curator gelijk. En in hoger beroep gaat het hof er ook in mee.

Onbehoorlijke taakvervulling
Het hof oordeelt dat, doordat X heeft nagelaten de jaarrekening (alsnog) te deponeren, onweerlegbaar is komen vast te staan dat hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dat X slechts drie maanden bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. is geweest, maakt dat niet anders. Het hof geeft aan dat X bij zijn aantreden bekend was met de weinig florissante positie van de onderneming. Het hof zegt dat het de eigen keuze van X als professioneel crisismanager was om ondanks dat toch als bestuurder van de onderneming op te treden.

X wil natuurlijk aan deze bestuurdersaansprakelijkheid ontkomen. Daarom probeert hij het hof ervan te overtuigen dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De economische recessie bijvoorbeeld, waardoor de vraag en de omzet terugliepen. Tevergeefs. Het hof vindt zijn argumenten onvoldoende onderbouwd – en X moet betalen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Mr. Ingrid Willems

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Mr. Frank Kuiper

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Groeiachterstand bij asperges

Mr. Ingrid Willems

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg… Verder lezen

Zorgplicht geldt voor álle werkgevers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer loopt tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden letsel op. De werknemer bevond zich op een goedgekeurde ladder… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88