Opvolgend bestuurders opgelet: zijn de jaarrekeningen gepubliceerd?

Gaat u als opvolgend bestuurder aan de slag bij een onderneming in zwaar weer? Controleer dan meteen of alle jaarrekeningen van de onderneming zijn gedeponeerd. Als dat niet het geval is, bent u verplicht om de jaarrekening alsnog te deponeren. Ook als de termijn al is verstreken op het moment dat u nog geen bestuurder was. Doet u dat niet? Dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer, ook al bent u nog maar net bestuurder.

In drie maanden failliet
Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. In 2011 wordt meneer X in het handelsregister ingeschreven als nieuwe bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. Drie maanden later wordt de bv failliet verklaard. De curator constateert dat de jaarrekening over 2009 niet is gedeponeerd. En stelt X als bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement van € 315.588,79. De rechtbank geeft de curator gelijk. En in hoger beroep gaat het hof er ook in mee.

Onbehoorlijke taakvervulling
Het hof oordeelt dat, doordat X heeft nagelaten de jaarrekening (alsnog) te deponeren, onweerlegbaar is komen vast te staan dat hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dat X slechts drie maanden bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. is geweest, maakt dat niet anders. Het hof geeft aan dat X bij zijn aantreden bekend was met de weinig florissante positie van de onderneming. Het hof zegt dat het de eigen keuze van X als professioneel crisismanager was om ondanks dat toch als bestuurder van de onderneming op te treden.

X wil natuurlijk aan deze bestuurdersaansprakelijkheid ontkomen. Daarom probeert hij het hof ervan te overtuigen dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De economische recessie bijvoorbeeld, waardoor de vraag en de omzet terugliepen. Tevergeefs. Het hof vindt zijn argumenten onvoldoende onderbouwd – en X moet betalen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Kerstbonus: een extraatje of een verworven recht?

Mr. Ingrid Bouwman

Het einde van het jaar komt in zicht en werknemers verheugen zich mogelijk op de kerstbonus. Als die in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan is het duidelijk.… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Betere bescherming schuldeisers tegen plof-bv’s

Mr. Ingrid Willems

De turboliquidatie: een snelle, eenvoudige en goedkope manier om een bv te beëindigen. Volgens de wet kan dat als de bv geen activa heeft en er alleen maar schulden… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Gemeente Amsterdam moet aanbesteding uitvaarten overdoen

Mr. Frank Kuiper

Heeft een overledene of zijn familie geen geld? Dan betaalt de gemeente de kosten van de uitvaart. Blijkt er later toch geld te zijn, dan mag de uitvaartverzorger… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Einde aan onzekerheid slapende dienstverbanden

Mr. Suzan Rorije

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers over de slapende dienstverbanden. Op 8 november 2019 oordeelde zij dat de werkgever, op grond… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen achterstand meer? Toch ontbinding huurovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Woningbouwvereniging Lefier had een structureel te laat betalende huurder. Meer dan dertig aanmaningen waren verzonden. En daarbovenop: drie procedures waarin ontruiming… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Voorkom verjaring met tijdige én juiste stuiting

Mr. Ingrid Willems

Als iemand u geld schuldig is, kunt u dit bedrag vorderen. Maar op die vordering kan je niet een oneindig beroep doen. Op een gegeven moment verjaart deze. Wilt… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88