Procederen tegen voorlopige gunning

Wie tweede wordt bij een inschrijving, kan de voorlopige gunning door middel van een kort geding aanvechten. Maar om in het gelijk te worden gesteld, moeten er goede argumenten komen. Procedurele of inhoudelijke onjuistheden, bijvoorbeeld. En dat valt niet altijd mee, merkte ook beveiligingsfirma G4S.

G4S kwam als tweede uit de bus bij een EMVI-aanbesteding waarbij gegund werd op BPK-verhouding. De inschrijvingen werden door vijf individuele beoordelaars beoordeeld. G4S scoorde vier keer ‘goed’ en één keer ‘voldoende’. Reden voor haar om te procederen. De verweren van G4S wees de rechtbank af.

Strijd met beoordelingsmethodiek
Ten eerste voerde G4S aan dat de ‘voldoende’ ook een ‘goed’ moest zijn. Het feit dat er één ‘voldoende’ was gegeven maakte volgens haar dat er in strijd met de beoordelingsmethodiek was gehandeld. De rechter kon hier niet in mee gaan, simpelweg omdat het niet aan de rechter is om kwalitatieve criteria te beoordelen. Ook waren er geen procedurele en/of inhoudelijke onjuistheden aannemelijk gemaakt.

Niet nageleefde motiveringsplicht
Het tweede verweer zag op motivering, volgens G4S was dit onvoldoende. G4S wilde van iedere individuele score van elk lid de relevante redenen ontvangen. Naar het oordeel van de rechter heeft de aanbestedende dienst die verplichting niet. Het is – zo oordeelt de rechter – voldoende als een aanbestedende dienst inzage geeft in de afwegingen. Inzage in die zin dat G4S kan beoordelen of de aanbestedende dienst in redelijkheid tot de gunningsbeslissing heeft kunnen komen en in die zin dat G4S kan bepalen of procederen zinvol is. In dit geval was die inzage voldoende gegeven, onder meer door positieve en verbeterpunten te geven.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Exoneratiebeding: beperk de schade die u moet vergoeden

Mr. Frank Kuiper

Levert u producten? Zorg dan vooral voor goede algemene voorwaarden! En koopt u producten die in theorie tot grote schade kunnen leiden? Lees dan de voorwaarden… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Mr. Ingrid Willems

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beƫindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88