Slapend dienstverband: houden zo of wakker schudden?

Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. Toch oordeelden twee rechters anders én wees eentje vooruit naar de Wet compensatie transitievergoeding die op 1 april 2020 in werking treedt. Want die kan wel eens tot nieuwe situaties leiden.

Wakker schudden
Enige tijd terug brak het Scheidsgerecht met de heersende lijn. Een dienstverband met een langdurig zieke werknemer moest beëindigd worden. En er moest ook een transitievergoeding betaald worden. Het oordeel van het Scheidsgerecht werd toen kritisch ontvangen.

Toch oordeelde de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag onlangs hetzelfde. In deze zaak ging het om een terminale werknemer. Er was geen zicht meer op werkhervatting in welke vorm dan ook én het betrof een statutair bestuurder. De arbeidsongeschikte werknemer was in de hoedanigheid van bestuurder ontslagen, maar het dienstverband met haar (als werknemer) werd slapend gehouden. Wel een bijzondere situatie dus.

Slapend houden
Tegenover deze uitspraak staan drie uitspraken van recente datum waarin kantonrechters anders oordeelden. In deze zaken werd de werkgever niet verplicht het slapende dienstverband op te zeggen. Bij deze uitspraken speelde het moment waarop de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt een rol.

Nieuwe situatie
Eén kantonrechter gaf aan dat er een nieuwe situatie kan onstaan wanneer de Wet compensatie transitievergoeding in werking treedt. Hierin kan het slapend houden van een dienstverband onder omstandigheden uitgroeien tot ernstig verwijtbaar handelen. En dus tot een verplicht einde én betaling van de transitievergoeding.

Een duidelijke lijn is dus nog niet te herkennen. De verwachting is dat op korte termijn vragen gesteld zullen worden aan de Hoge Raad. De antwoorden hierop geven de lagere rechters dan houvast en zo ontstaat er hopelijk eenheid in de uitsrpaken. Wij praten u dan natuurlijk graag weer bij.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Mr. Ingrid Willems

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Mr. Frank Kuiper

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Groeiachterstand bij asperges

Mr. Ingrid Willems

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg… Verder lezen

Zorgplicht geldt voor álle werkgevers

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werknemer loopt tijdens het uitvoeren van schuurwerkzaamheden letsel op. De werknemer bevond zich op een goedgekeurde ladder… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Nieuwe wet beïnvloedt de transitievergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog niet door de Eerste Kamer, maar er wordt al ruimschoots op voorgesorteerd. Ook in de vorm van personeelsbeleid,… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88