Valse facturen: wie draagt het risico?

Stel: een oplichter onderschept een factuur en wijzigt daarop het rekeningnummer. Als u vervolgens die rekening betaalt, maakt u geld over naar de fraudeur in plaats van naar het bedrijf dat de nota verstuurde. Bij  wie ligt het risico dan? Precies zo’n casus behandelde de kantonrechter in Zwolle vorige maand. Partij A had werkzaamheden verricht voor partij B en verstuurde daarvoor facturen, die partij B netjes betaalde. Na enige tijd kreeg partij B een e-mail van de afdeling fraudeonderzoek en -analyse van haar huisbankier, met het vermoeden dat er sprake was van frauduleuze boekingen of spookfacturen. Onderzoek wees uit dat B andere facturen had ontvangen dan A had verzonden. A vorderde betaling van de onbetaald gebleven facturen - B had immers betaald aan de fraudeur.

Risico bij schuldeiser
Diende het vervalsen van de facturen voor risico van B te komen, die vertrouwde op de juistheid van de ontvangen facturen? Of voor A, die niets minder heeft gedaan dan gewoon zijn facturen sturen? De kantonrechter kwam tot het oordeel dat A  in dit geval het risico dient te dragen. De kantonrechter had daar vier redenen voor. In de eerste plaats was het de eerste keer dat deze partijen een overeenkomst sloten. Ten tweede was bij die overeenkomst niet bepaald op welke rekening de facturen moesten worden voldaan. Daarnaast ging het hier om de eerste verstuurde facturen. En tot slot was het partij A die ervoor koos om te factureren per gewone post. 

Vlot betalingsverkeer
De rechter vond verder dat een tegengestelde uitspraak een te grote belemmering zou zijn voor een vlot verloop van het betalingsverkeer. In dat geval zou immers voorafgaand aan een bankbetaling eigenlijk altijd een controle van het vermelde bankrekeningnummer plaats moeten vinden om een risico als hierboven te vermijden. 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: wie bepaalt of de inschrijving abnormaal laag is?

Mr. Frank Kuiper

Een aanbesteding verliezen is nooit leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, en hoopt op een mooie opdracht. Als je dan het gevoel krijgt dat je concurrent de… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Knippen en plakken? Liever niet

Mr. Ingrid Willems

Even googelen naar een leuke afbeelding voor op de website. Knippen, plakken en klaar. Grote kans dat je op deze manier het auteursrecht overtreedt. En komt de fotograaf… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Hoe finaal is een finale kwijting?

Mr. Ingrid Bouwman

Wanneer je als werkgever afscheid neemt van je werknemer, wil je dat dat goed gebeurt. Geen losse eindjes en geen dingen waar hij later op kan terugkomen. Een finaal… Verder lezen

Een helder advies met het hoogst haalbare voor de klant

We zijn enorm blij dat Ingrid Willems ons kantoor komt versterken. Ingrid heeft haar sporen verdiend als curator en is lid van de Vereniging voor Insolventierecht… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Werkgever moet slapend dienstverband van zieke werknemer beëindigen

Mr. Ingrid Bouwman

Een terminaal zieke werknemer wilde dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst zou beëindigen zodat hij de transitievergoeding zou ontvangen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Volledige openheid over koopovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Stel: een bedrijf is net verkocht en alle schuldeisers zijn betaald, behalve uw bedrijf. Voordat u gaat procederen wilt u dan wel weten hoe die koopovereenkomst… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Mr. Frank Kuiper

Houdt u aan de letter van de vraag … Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen? Wel als er een afspraak… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

Mr. Frank Kuiper

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88