Valse facturen: wie draagt het risico?

Stel: een oplichter onderschept een factuur en wijzigt daarop het rekeningnummer. Als u vervolgens die rekening betaalt, maakt u geld over naar de fraudeur in plaats van naar het bedrijf dat de nota verstuurde. Bij  wie ligt het risico dan? Precies zo’n casus behandelde de kantonrechter in Zwolle vorige maand. Partij A had werkzaamheden verricht voor partij B en verstuurde daarvoor facturen, die partij B netjes betaalde. Na enige tijd kreeg partij B een e-mail van de afdeling fraudeonderzoek en -analyse van haar huisbankier, met het vermoeden dat er sprake was van frauduleuze boekingen of spookfacturen. Onderzoek wees uit dat B andere facturen had ontvangen dan A had verzonden. A vorderde betaling van de onbetaald gebleven facturen - B had immers betaald aan de fraudeur.

Risico bij schuldeiser
Diende het vervalsen van de facturen voor risico van B te komen, die vertrouwde op de juistheid van de ontvangen facturen? Of voor A, die niets minder heeft gedaan dan gewoon zijn facturen sturen? De kantonrechter kwam tot het oordeel dat A  in dit geval het risico dient te dragen. De kantonrechter had daar vier redenen voor. In de eerste plaats was het de eerste keer dat deze partijen een overeenkomst sloten. Ten tweede was bij die overeenkomst niet bepaald op welke rekening de facturen moesten worden voldaan. Daarnaast ging het hier om de eerste verstuurde facturen. En tot slot was het partij A die ervoor koos om te factureren per gewone post. 

Vlot betalingsverkeer
De rechter vond verder dat een tegengestelde uitspraak een te grote belemmering zou zijn voor een vlot verloop van het betalingsverkeer. In dat geval zou immers voorafgaand aan een bankbetaling eigenlijk altijd een controle van het vermelde bankrekeningnummer plaats moeten vinden om een risico als hierboven te vermijden. 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88