Van een 8 maak je niet snel een 9

Waar vroeger aanbestedingen werden gehouden op basis van de laagste prijs, is de lijn sinds 2013 dat de aanbestedende dienst in principe moet kiezen voor de economisch meest voordelige inschrijving: EMVI. In de praktijk betekent dit dat niet alleen de prijs belangrijk is, maar het plan van aanpak van de potentiële aannemer een doorslaggevende invloed heeft. En over de beoordeling van zo’n plan valt te twisten.

Te lage cijfers?
Half september trad ik namens mijn cliënt op in een aanbestedingskwestie bij de rechtbank Den Haag. Het ging om het langjarig verrichten van werkzaamheden in het waddengebied. Mijn cliënt had de economisch meest voordelige inschrijving gedaan en was beoogd winnaar van de aanbesteding. Nummer 2 vond echter dat haar plan van aanpak een te laag cijfer had gekregen en begon een procedure tegen Rijkswaterstaat. Strekking: ik heb ten onrechte een 8 gekregen voor diverse onderdelen van het plan, ik had een hoger cijfer moeten krijgen.

Korte metten
De rechtbank Den Haag maakte hier korte metten mee. De rechtbank overweegt allereerst dat het beoordelen van een plan van aanpak nooit helemaal zwart-wit kan zijn. Of zoals rechters dat dan noemen ‘enige mate van subjectiviteit is inherent aan de beoordeling van een plan van aanpak’. En alleen al hierom ging het mis voor nummer 2. Nummer 2 vond dat ze een 9, of misschien wel een 10 had moeten krijgen, omdat Rijkswaterstaat niet kon aangeven wat nummer 2 nog meer had kunnen aanbieden. Zo werkt het niet, aldus de rechtbank. Bij een aanbesteding heeft de aanbestedende dienst de nodige ruimte om een cijfer toe te kennen aan een plan van aanpak, en in dit geval was goed gemotiveerd waarom er twee achten waren uitgedeeld.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88