Voorkom verjaring met tijdige én juiste stuiting

Als iemand u geld schuldig is, kunt u dit bedrag vorderen. Maar op die vordering kan je niet een oneindig beroep doen. Op een gegeven moment verjaart deze. Wilt u wel een beroep blijven doen op uw vordering, dan kunt u de verjaring afbreken. Stuiting wordt dat genoemd. Volgens de wet zitten er nogal wat voorwaarden aan deze stuiting: schriftelijk, ondubbelzinnig en voldoende duidelijk. In deze zaak koos de Hoge Raad echter voor een praktische benadering en keek verder dan de stuiting zelf.

De zaak
Een bestuurder van Pluvezo, we noemen hem X, verstrekte namens het bedrijf in 2003 een lening van € 1.000.000,-. Zonder daarbij zekerheden te bedingen voor Pluvezo. De ontvangende partij gaat failliet in 2007. De helft van de lening is nog niet betaald én is ook niet meer te verhalen op de failliete partij.

De nieuwe bestuurder van Pluvezo mailt de oud-bestuurder, X, in april 2008 met de vraag om de schade die Pluvezo door het faillissement heeft geleden te vergoeden: € 500.000,-. Daarna schrijft de nieuwe bestuurder aan X in september 2008 een stuitingsbrief. Goed op tijd en waarin staat dat het wenselijk is om een mediator aan te stellen om te bemiddelen tussen hen. Vijf jaar later, in september 2013, wacht Pluvezo nog steeds op het geld en stelt X aansprakelijk voor de geleden schade.

De letter van de wet
X betaalt niet. Pluvezo start een rechtszaak om het bedrag te vorderen van X op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. X doet een beroep op verjaring en de rechtbank honoreert dat beroep. De brief van september 2008 zou niet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan een stuitingsbrief. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

De context en overige omstandigheden
De Hoge Raad gaat daarin niet mee. Hij oordeelt dat de schriftelijke mededeling voldoet aan de wet gestelde eisen en dus kan worden gezien als een stuitingshandeling. Er moet namelijk niet alleen worden gelet op de formulering van het bericht, maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden van het geval. In de beoordeling van de stuiting kijkt de Hoge Raad niet alleen naar het stuitingsbericht van september 2008, maar ook naar de e-mail van april eerder dat jaar die betrekking had op de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering.

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Ingrid Bouwman
Kerstbonus: een extraatje of een verworven recht?

Mr. Ingrid Bouwman

Het einde van het jaar komt in zicht en werknemers verheugen zich mogelijk op de kerstbonus. Als die in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dan is het duidelijk.… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Betere bescherming schuldeisers tegen plof-bv’s

Mr. Ingrid Willems

De turboliquidatie: een snelle, eenvoudige en goedkope manier om een bv te beëindigen. Volgens de wet kan dat als de bv geen activa heeft en er alleen maar schulden… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Gemeente Amsterdam moet aanbesteding uitvaarten overdoen

Mr. Frank Kuiper

Heeft een overledene of zijn familie geen geld? Dan betaalt de gemeente de kosten van de uitvaart. Blijkt er later toch geld te zijn, dan mag de uitvaartverzorger… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Einde aan onzekerheid slapende dienstverbanden

Mr. Suzan Rorije

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers over de slapende dienstverbanden. Op 8 november 2019 oordeelde zij dat de werkgever, op grond… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen achterstand meer? Toch ontbinding huurovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Woningbouwvereniging Lefier had een structureel te laat betalende huurder. Meer dan dertig aanmaningen waren verzonden. En daarbovenop: drie procedures waarin ontruiming… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Voorkom verjaring met tijdige én juiste stuiting

Mr. Ingrid Willems

Als iemand u geld schuldig is, kunt u dit bedrag vorderen. Maar op die vordering kan je niet een oneindig beroep doen. Op een gegeven moment verjaart deze. Wilt… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88