Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt, maar het contract werd niet beëindigd. De kantonrechter heeft Menzis nu gedwongen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de transitievergoeding van ruim € 45.000 te betalen.

Wat er speelde
De werknemer in kwestie is sinds augustus 2015, na een dienstverband van 35 jaar, volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Er is sprake van een ernstige en progressief verlopende ziekte. Meermalen heeft de werknemer zijn werkgever verzocht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met toekenning van de transitievergoeding. Menzis gaf aan daartoe niet bereid te zijn.

Aankomend pensioen
De werknemer zal in november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dan geen recht meer hebben op de transitievergoeding. Daarom heeft de werknemer er belang bij dat de arbeidsovereenkomst voor die datum wordt opgezegd. Ze vroeg de rechter om haar werkgever daartoe te dwingen.

Wachten op de wet
Volgens de Wet compensatieregeling transitievergoeding kan een werkgever vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV. Ook voor vergoedingen die nu worden betaald. Maar het voorfinancieren doen de meeste werkgevers liever niet. Ze lopen dan wel risico uiteindelijk duurder uit te zijn. Er wordt namelijk niet meer gecompenseerd dan de verschuldigde transitievergoeding die geldt op de laatste dag van de 104-wekentermijn.

Principeel bezwaar
Menzis gaf aan het contract niet te willen opzeggen, omdat het een principieel bezwaar heeft tegen de betaling van een transitievergoeding aan volledig arbeidsongeschikte werknemers. Het voorfinancieren was voor Menzis geen probleem geweest.

Goed werkgeverschap
Het principiële bezwaar wordt eenvoudig ter zijde geschoven. De wet is daar immers duidelijk over, arbeidsongeschikte werknemers hebben ook recht op de transitievergoeding. Daarnaast stelt de kantonrechter dat het handelen van Menzis in deze zaak in strijd is met goed werkgeverschap. En dus wordt Menzis veroordeeld om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de bijbehorende vergoeding te betalen.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Exoneratiebeding: beperk de schade die u moet vergoeden

Mr. Frank Kuiper

Levert u producten? Zorg dan vooral voor goede algemene voorwaarden! En koopt u producten die in theorie tot grote schade kunnen leiden? Lees dan de voorwaarden… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Mr. Ingrid Willems

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Mr. Ingrid Willems

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Mr. Frank Kuiper

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Gefixeerde schadevergoeding? Wacht er niet mee!

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: uw werknemer heeft u een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Dan kunt u gefixeerde schadevergoeding vorderen. Of: uw werknemer zegt… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88