Wobben: wat kun je ermee?

Wat is een Wob-verzoek en wat kun je ermee? Veel mensen kennen de mogelijkheden niet. Daarom een korte toelichting.

Een verzoek
Een Wob-verzoek is: gericht aan een bestuursorgaan (gemeente, het Rijk, Ministerie), benoemt een bestuurlijke aangelegenheid en vraagt om informatie. Er is al snel sprake van een verzoek om informatie en er is ook snel sprake van een drager van informatie (e-mail, papier, WhatsApp berichten). Logisch, want het recht op informatie van de overheid is een fundamenteel beginsel van de rechtstaat. De wetgever en de rechter tillen daar zwaar aan.

Tips en praktijk
Het is belangrijk om het Wob-verzoek goed te formuleren: wat wil je precies hebben? En van wie? Tip bij dat laatste: zoek altijd de ‘zwakkere’ partij. Liever een kleine gemeente, dan de rijksoverheid. Bedenk dat het een persoon is die de aanvraag beoordeelt en dat diegene het verzoek (onbewust) anders kan interpreteren.

Wat kun je ermee?
Met een Wob-verzoek ku je informatie puur uit interesse opvragen. Maar kennis is ook macht. Achtergrondinformatie krijgen over een bepaalde beslissing is bijvoorbeeld vaak waardevol. Overheden zijn immers geregeld ook contractspartij als opdrachtgever. En in dat kader is het natuurlijk interessant om te weten waarom de overheid een opdracht heeft ingetrokken, of opnieuw aanbesteed.

Beperkingen
Het recht op informatie is echter niet onbeperkt. De Wob kent een aantal absolute en relatieve weigeringsgronden. Als de overheid daar een beroep op doet, wordt meestal een deel van de informatie weggelakt. Maar de overheid moet de weigering wel motiveren. Vaak biedt dit mogelijkheden genoeg om in bezwaar en beroep te gaan om toch die informatie boven tafel te krijgen.

Conclusie
Conclusie: als je vermoedt dat een overheidsorgaan om wat voor reden dan ook interessante informatie onder zich heeft, dan kun je verzoeken om een afschrift van die informatie. Mogen we binnenkort ook voor jou Wobben?

 

 

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Ontbinding overeenkomst door onjuiste verklaring

Mr. Frank Kuiper

Verklaringen in een aanbestedingsprocedure zijn niet vrijblijvend. Sterker nog: een onjuiste verklaring kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat ondervond ook het… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Forse boete voor aanmaken WhatsAppgroep

Mr. Ingrid Bouwman

De werknemer in deze zaak ging met een vaststellingsovereenkomst uit dienst. Op zijn nieuwe werk maakte hij een WhatsAppgroep aan op zijn nieuwe telefoon. In deze… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Mr. Suzan Rorije

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Vingerafdrukken in strijd met AVG

Mr. Suzan Rorije

Medewerkers van schoenenwinkel Manfield zijn verplicht om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen. Een medewerkster vond dit een inbreuk op… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Exoneratiebeding: beperk de schade die u moet vergoeden

Mr. Frank Kuiper

Levert u producten? Zorg dan vooral voor goede algemene voorwaarden! En koopt u producten die in theorie tot grote schade kunnen leiden? Lees dan de voorwaarden… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Mr. Ingrid Willems

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Docent terecht op staande voet ontslagen

Mr. Ingrid Bouwman

Een docent in Utrecht ging op de dag van het schietincident in Utrecht, zonder overleg naar huis. Daarmee liet hij zijn klas zonder toezicht achter. Volgens de rechter… Verder lezen

Mr. Suzan Rorije
Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitje

Mr. Suzan Rorije

Rond de vakantieperiode vindt er bij veel bedrijven een bedrijfsuitje plaats. In deze zaak struikelt een werknemer wanneer hij na afloop van het bedrijfsfeest alleen… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Weer een werkgever gedwongen tot beƫindigen slapend dienstverband

Mr. Ingrid Bouwman

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Engelse chauffeurs krijgen ander loon

Mr. Ingrid Bouwman

Een paar weken geleden was er een kwestie tussen de FNV en een werkgever. De FNV was van mening dat een werkgever de cao niet goed toepaste, omdat een aantal werknemers… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88