Wobben: wat kun je ermee?

Wat is een Wob-verzoek en wat kun je ermee? Veel mensen kennen de mogelijkheden niet. Daarom een korte toelichting.

Een verzoek
Een Wob-verzoek is: gericht aan een bestuursorgaan (gemeente, het Rijk, Ministerie), benoemt een bestuurlijke aangelegenheid en vraagt om informatie. Er is al snel sprake van een verzoek om informatie en er is ook snel sprake van een drager van informatie (e-mail, papier, WhatsApp berichten). Logisch, want het recht op informatie van de overheid is een fundamenteel beginsel van de rechtstaat. De wetgever en de rechter tillen daar zwaar aan.

Tips en praktijk
Het is belangrijk om het Wob-verzoek goed te formuleren: wat wil je precies hebben? En van wie? Tip bij dat laatste: zoek altijd de ‘zwakkere’ partij. Liever een kleine gemeente, dan de rijksoverheid. Bedenk dat het een persoon is die de aanvraag beoordeelt en dat diegene het verzoek (onbewust) anders kan interpreteren.

Wat kun je ermee?
Met een Wob-verzoek ku je informatie puur uit interesse opvragen. Maar kennis is ook macht. Achtergrondinformatie krijgen over een bepaalde beslissing is bijvoorbeeld vaak waardevol. Overheden zijn immers geregeld ook contractspartij als opdrachtgever. En in dat kader is het natuurlijk interessant om te weten waarom de overheid een opdracht heeft ingetrokken, of opnieuw aanbesteed.

Beperkingen
Het recht op informatie is echter niet onbeperkt. De Wob kent een aantal absolute en relatieve weigeringsgronden. Als de overheid daar een beroep op doet, wordt meestal een deel van de informatie weggelakt. Maar de overheid moet de weigering wel motiveren. Vaak biedt dit mogelijkheden genoeg om in bezwaar en beroep te gaan om toch die informatie boven tafel te krijgen.

Conclusie
Conclusie: als je vermoedt dat een overheidsorgaan om wat voor reden dan ook interessante informatie onder zich heeft, dan kun je verzoeken om een afschrift van die informatie. Mogen we binnenkort ook voor jou Wobben?

 

 

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Welke algemene voorwaarden?

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Bekritiseerde Wet arbeidsmarkt in balans ingediend

Mr. Ingrid Bouwman

Ondanks felle kritiek van (onder meer) de Raad van State, heeft minister Koolmees het pakket van maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Niet klagen, maar vragen

Mr. Judith Kruidhof-Stam

De systematiek van het aanbestedingsrecht verplicht potentiële inschrijvers om proactief te handelen. Het is dus aan de inschrijver om tijdig vragen te stellen,… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Cherry picking en de overgang van onderneming

Mr. Ingrid Bouwman

Wordt een faillissement voorafgegaan door een pre-pack? En neem je als doorstarter de activa en activiteiten over? Dan kan er sprake zijn van een overgang van onderneming.… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Geen prestatie verrichten, toch geld ontvangen

Mr. Frank Kuiper

U kent ze wel: langlopende overeenkomsten met afvalinzamelaars. Maar wat gebeurt er als je tussentijds opzegt en de containers dus niet meer geleegd hoeven te worden?… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Iemand ontslaan wegens diefstal? Wees dan snel (én blijf eerlijk)

Mr. Ingrid Bouwman

Krijgt u te maken met een situatie die reden kàn zijn voor ontslag op staande voet? Dan is het zaak dat u direct in actie komt. Anders heeft u kans dat het ontslag… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Duurovereenkomst? Denk ook aan de afloop

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Overeenkomsten zijn er in vele soorten en maten. Voor een bepaald project, voor een bepaalde opdracht of voor een langere termijn. Die laatste zijn de zogenoemde… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Afspraak is afspraak – met of zonder personeel

Mr. Frank Kuiper

Steeds meer ondernemers merken dat het lastig kan zijn een klus af te maken omdat er te weinig goed personeel voorhanden is. Ook Liander merkt dat. Maar kan dat… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Aannemer laat gebouw instorten, en hoeft maar 25% van de schade te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een landbouwbedrijf in het zuiden van het land liet in de aardappelschuur een keerwand met ventilatoren bouwen. De aannemer rekende hier € 57.475,- voor. Een dag… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88