Wobben: wat kun je ermee?

Wat is een Wob-verzoek en wat kun je ermee? Veel mensen kennen de mogelijkheden niet. Daarom een korte toelichting.

Een verzoek
Een Wob-verzoek is: gericht aan een bestuursorgaan (gemeente, het Rijk, Ministerie), benoemt een bestuurlijke aangelegenheid en vraagt om informatie. Er is al snel sprake van een verzoek om informatie en er is ook snel sprake van een drager van informatie (e-mail, papier, WhatsApp berichten). Logisch, want het recht op informatie van de overheid is een fundamenteel beginsel van de rechtstaat. De wetgever en de rechter tillen daar zwaar aan.

Tips en praktijk
Het is belangrijk om het Wob-verzoek goed te formuleren: wat wil je precies hebben? En van wie? Tip bij dat laatste: zoek altijd de ‘zwakkere’ partij. Liever een kleine gemeente, dan de rijksoverheid. Bedenk dat het een persoon is die de aanvraag beoordeelt en dat diegene het verzoek (onbewust) anders kan interpreteren.

Wat kun je ermee?
Met een Wob-verzoek ku je informatie puur uit interesse opvragen. Maar kennis is ook macht. Achtergrondinformatie krijgen over een bepaalde beslissing is bijvoorbeeld vaak waardevol. Overheden zijn immers geregeld ook contractspartij als opdrachtgever. En in dat kader is het natuurlijk interessant om te weten waarom de overheid een opdracht heeft ingetrokken, of opnieuw aanbesteed.

Beperkingen
Het recht op informatie is echter niet onbeperkt. De Wob kent een aantal absolute en relatieve weigeringsgronden. Als de overheid daar een beroep op doet, wordt meestal een deel van de informatie weggelakt. Maar de overheid moet de weigering wel motiveren. Vaak biedt dit mogelijkheden genoeg om in bezwaar en beroep te gaan om toch die informatie boven tafel te krijgen.

Conclusie
Conclusie: als je vermoedt dat een overheidsorgaan om wat voor reden dan ook interessante informatie onder zich heeft, dan kun je verzoeken om een afschrift van die informatie. Mogen we binnenkort ook voor jou Wobben?

 

 

 

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
Aanbesteding: wie bepaalt of de inschrijving abnormaal laag is?

Mr. Frank Kuiper

Een aanbesteding verliezen is nooit leuk. Je steekt er veel tijd en energie in, en hoopt op een mooie opdracht. Als je dan het gevoel krijgt dat je concurrent de… Verder lezen

Mr. Ingrid Willems
Knippen en plakken? Liever niet

Mr. Ingrid Willems

Even googelen naar een leuke afbeelding voor op de website. Knippen, plakken en klaar. Grote kans dat je op deze manier het auteursrecht overtreedt. En komt de fotograaf… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Hoe finaal is een finale kwijting?

Mr. Ingrid Bouwman

Wanneer je als werkgever afscheid neemt van je werknemer, wil je dat dat goed gebeurt. Geen losse eindjes en geen dingen waar hij later op kan terugkomen. Een finaal… Verder lezen

Een helder advies met het hoogst haalbare voor de klant

We zijn enorm blij dat Ingrid Willems ons kantoor komt versterken. Ingrid heeft haar sporen verdiend als curator en is lid van de Vereniging voor Insolventierecht… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Werkgever moet slapend dienstverband van zieke werknemer beëindigen

Mr. Ingrid Bouwman

Een terminaal zieke werknemer wilde dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst zou beëindigen zodat hij de transitievergoeding zou ontvangen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Volledige openheid over koopovereenkomst

Mr. Frank Kuiper

Stel: een bedrijf is net verkocht en alle schuldeisers zijn betaald, behalve uw bedrijf. Voordat u gaat procederen wilt u dan wel weten hoe die koopovereenkomst… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Mr. Frank Kuiper

Houdt u aan de letter van de vraag … Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In… Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Mr. Ingrid Bouwman

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen? Wel als er een afspraak… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

Mr. Frank Kuiper

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Opzegging? Goed lezen!

Mr. Frank Kuiper

Als je een overeenkomst opzegt, formuleer de opzegging dan eenduidig. En krijg je te maken met een opzegging? Lees heel goed wat de klant precies opzegt. Door een… Verder lezen

 
(c) 2019 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88