Faillissementen

Bij JagerKuiper Advocaten werken vier curatoren: Frank Kuiper, Luuk Steenbergen, Ingrid Willems en Suzan Rorije. Zij zijn benoemd door de rechtbank Gelderland. Op deze pagina leest u waar u de openbare verslagen vindt, hoe u een vordering indient en bij wie u terechtkunt met uw vragen.

Openbare verslagen
Curatoren schrijven verslagen over de afwikkeling van hun faillissementen. Deze verslagen zijn openbaar.

 • Verslagen over faillissementen van rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, vindt u op de website van de rechtbank.
 • Verslagen over faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en vennootschappen onder firma, kunt u opvragen bij de rechtbank Gelderland, Team Insolventies, alle locaties (faillissementen, schuldsaneringen): 088 361 20 00. Dat deze verslagen niet op het internet staan, heeft met privacyregels te maken.

Een vordering indienen
Heeft u een vordering in een faillissement dat wordt behandeld door een van onze curatoren? Dan dient u die eenvoudig in via een mail aan verificatie@jagerkuiper.nl. Zorg dat uw mail de volgende informatie bevat:  

 1. Uw contactgegevens, waaronder voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens en telefoonnummer.
 2. Het bedrag van de totale vordering; splits de hoogte ervan uit naar (1) de vordering zelf (2) eventuele rente (3) eventuele kosten.
 3. Bewijsstukken voor uw vordering, in pdf. waaruit de vordering blijkt.
 4. Uw bankrekeningnummer.

Als u een zekerheidsrecht heeft
Heeft u een zekerheidsrecht? Bijvoorbeeld een pandrecht, een eigendomsvoorbehoud of retentierecht?

 • Zet dit dan in het onderwerp van de mail. Dan behandelen wij uw mail met voorrang.
 • Toon aan dat u een zekerheidsrecht heeft. Dit doet u door een bewijsstuk in pdf bij de mail te voegen.

Wat er gebeurt nadat u heeft gemaild

 • U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.
 • Wij plaatsten uw vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
 • Pas als duidelijk is dat er voldoende geld is om schuldeisers te voldoen worden vorderingen inhoudelijk door de curator gecontroleerd. Dat is pas aan het einde van het faillissement. De voorlopige erkenning kan dan definitief worden.
 • U krijgt hierover vanzelf bericht over áls blijkt dat er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.

Heeft u een andere vraag?
Stel deze dan eenvoudig per mail, via het adres faillissementen@jagerkuiper.nl. Wij zorgen dan dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Dit is niet altijd de curator zelf. De curatoren worden in hun werk ondersteund door andere advocaten en faillissementsmedewerkers. Zij hebben onderling een taakverdeling gemaakt. 

  Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.