Publicaties

Pas op met boetebeding!

In koopovereenkomsten voor onroerend goed is vaak een boeteclausule opgenomen. Als de koper de koopovereenkomst niet nakomt, dan is hij een boete verschuldigd. Meestal wordt die boete op 10 procent van de koopprijs gesteld. Zowel bij koopovereenkomsten voor woningen als voor zakelijk…

Lees verder

Privacyregels vs Bewijsrecht: 1-0

Stel: een medewerker steelt telefoons. Er zijn camerabeelden, een politierapport én twee belastende verklaringen. Dan zou je denken dat ontslag op staande voet terecht is. Toch viste een werkgever in deze situatie achter het net.  

Lees verder

Bestaat er een recht op thuiswerken?

Tijdens de coronacrisis is thuiswerken voor veel bedrijven ‘het nieuwe normaal’ geworden. Het werd zelfs min of meer verplicht gesteld door de regering. Maar hoe zit dat nu? Hebben werknemers ook nu nog het recht om thuis te werken? Daar boog de kantonrechter in Nijmegen zich over.

Lees verder

Negatief over vaccinatiebeleid werkgever op LinkedIn? Ontslag!

Op 24 augustus 2021 heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan over de vraag of negatieve uitlatingen over het vaccinatiebeleid tegen COVID-19 leidt tot ontbinding van de overeenkomst. Ja, oordeelde de kantonrechter: als die berichten gericht zijn tegen mensen die meewerken aan het…

Lees verder

Afspraken met IT-leverancier: stuur op 100% beschikbaarheid

Steeds meer bedrijven laten hun software niet meer op hun eigen server draaien, maar op een extern platform. Maar wat nu als het de IT-leverancier niet lukt om dit platform 100% beschikbaar te hebben, je dus niet kunt werken en hierdoor schade lijdt? Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden…

Lees verder

Zorgvuldig onderhandelen, voor juristen en niet-juristen

In Nederland ben je vrij om een overeenkomst te sluiten met wie en waarover je dat wilt. Een overeenkomst komt tot stand door een duidelijk aanbod van de een en een aanvaarding van dat aanbod door de ander. Tussen het aanbod en de aanvaarding ligt dan de ‘onderhandelingsruimte’.

Lees verder

Vakantie: wanneer mag ik?

Het is eindelijk mooi weer in Nederland en de zomervakantie komt er aan. Dat betekent dat werkgevers weer vakantieroosters maken, zodat alles zo goed mogelijk door blijft gaan tijdens de vakantieperiode. Maar wie bepaalt nu eigenlijk wanneer werknemers vakantie kunnen opnemen?

Lees verder

Aanbesteding: zoek met CTRL-F op uw bedrijfsnaam

In veel aanbestedingsprocedures wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar de manier waarop gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door punten toe te kennen voor het opstellen van een plan van aanpak of het beantwoorden van vragen. Dit noemt men ‘kwalitatieve documenten’. De beoordeling…

Lees verder

Niet-naleving van milieuwetgeving leidt tot boedelschuld

Op 4 juni heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag wat de status is van de geldschulden die in een faillissement aan de curator worden opgelegd als gevolg van niet-naleving van milieuwetgeving. Deze schulden zijn boedelschulden. Gevolg is dat deze schulden…

Lees verder

Ontslag: kijk naar een lichte maatregel

Weet u nog? Het verhaal van de ontslagen ROC-docent in Nijmegen? Ze had een kritisch boek geschreven over een nieuwe onderwijsmethode van het ROC. De reacties van verschillende medewerkers van het ROC, onder andere de manager Team Communicatie en Marketing, waren positief. Wel drukten…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.