Aanbesteding: gunning mag als hoger beroep loopt

Wanneer een inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing bij een aanbesteding, kan een kort-geding uitkomst bieden. Hierin kan immers een verbod tot gunning worden gevorderd, in de hoop alsnog de opdracht te krijgen. Verliest de inschrijver dit kort-geding en gaat hij in hoger beroep? Dan kan het zijn dat de aanbesteder ondertussen al gevolg geeft aan de gunningsbeslissing en de concurrent de aanbesteding gunt.

Lesje aanbestedingsrecht
Dit heeft de Hoge Raad in 2016 al eens in een arrest uitgelegd, maar toch was een college aanbestedingsrecht nodig in een zaak tussen Staples en de Rijksuniversiteit Groningen. Staples was het namelijk niet eens met de uitslag van een aanbestedingsprocedure voor kantoorartikelen bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat Staples in kort-geding verloor, ging het bedrijf in hoger beroep. Ondertussen gunde de Rijksuniversiteit Groningen definitief aan de winnende inschrijver Lyreco Nederland. Met het volste recht dus.

Alleen in uitzonderlijke gevallen
In hoger beroep kan een aanbestedingsovereenkomst alleen in uitzonderlijke gevallen onderuit worden gehaald. Bijvoorbeeld als er sprake is van grote formele schendingen van het aanbestedingsrecht, wilsgebrek of strijd met de openbare orde.

Lees hier de uitspraak.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.