Aanbesteding? Lees de héle leidraad goed

In 2021 schreef de RDW een aanbestedingsprocedure uit voor een nieuw telefonieplatform voor haar klantcentrum. Een van de deelnemers - Cloudoe - kreeg op 14 december 2021 te horen dat zij nummer 2 was geworden en dat de voorlopige gunningsbeslissing uitging naar een andere partij: Frontline.

Cloudoe was het daar niet mee eens. Zij had inhoudelijk vraagtekens bij de inschrijving van Frontline en heeft daarover contact gezocht met de RDW. Een briefwisseling volgde.

We doen het toch
Op 6 april schreef de RDW aan Cloudoe dat er ondanks de bezwaren van Cloudoe  een overeenkomst met Frontline zou worden gesloten. En dat Cloudoe binnen 20 kalenderdagen een kort-geding diende te starten, als ze hier problemen mee had.

Een kort-geding is Cloudoe niet gestart. Ze koos voor een bodemprocedure. Hiermee kun je een gunning niet ongedaan maken, maar wél een schadevergoeding eisen als er volgens jou fouten zijn gemaakt door de aanbestedende dienst. Om die fouten vast te kunnen stellen, is een bodemprocedure nodig.

Niet goed gelezen
Probleem is dat in de aanbestedingsleidraad stond dat de inschrijver berust in de afwijzing, als hij niet binnen 20 dagen na de gunningsbeslissing een kort-geding aanhangig maakt.  

Daar was de rechtbank Den Haag het mee eens. Cloudoe had beter moeten lezen, aldus de rechtbank.

Dit gaat best ver, de rechtsbescherming voor deelnemers in aanbestedingsprocedures wordt hiermee nog verder beperkt. Extra belangrijk dus om de tekst van de leidraad goed te lezen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.