Aanbesteding? Wie niet vraagt, die niet wint.

Eerst even voorstellen …
Mijn naam is Rachel Lopes Cardozo en een tijdje geleden ben ik van Rotterdam naar Zwolle verhuisd. Na een uitstapje als bedrijfsjurist ben ik nu weer terug in mijn oude vak: de advocatuur. Binnenkort word ik weer beëdigd, en mag ik me weer advocaat noemen! De komende maanden vervang ik Judith Kruidhof-Stam, die met zwangerschapsverlof is. Bij JagerKuiper voelde ik me direct thuis. Mijn stijl van werken? Praktisch en direct, met hart voor uw zaak.

… en dan de diepte in met aanbestedingen
Het is niet altijd slim om scherp te offreren en ervan uit te gaan dat risico’s bij de opdrachtgever liggen. Het is zaak altijd alert te blijven op kleine lettertjes en onduidelijkheden aan te kaarten. Dat ondervond ook een aannemer die inschreef op de aanleg van een riolering. De aanbestedende gemeente verstrekte gegevens over de ondergrond tot 2,5 meter diepte. De aannemer wist dat hij voor de bemaling dieper zou moeten graven, maar ging in zijn offerte uit van de informatie van de gemeente. Hij kreeg het werk.

Tijdens de uitvoering bleek dat op 5 meter diepte een ondoorlatende laag in de grond zat. Daardoor vielen de bemalingskosten hoger uit dan begroot en liep het werk vertraging op. De aannemer claimde de kostenoverschrijding bij de Gemeente.

Vragen én waarschuwen
Bij de Raad van Arbitrage ving hij bot. Volgens de UAV, de algemene voorwaarden die waren afgesproken, had de aannemer geen recht op vergoeding. Hij had moeten weten dat de informatie bij het bestek ontoereikend was om een goede calculatie te maken. En hij had moeten vragen om meer informatie. Door dat niet te doen, nam hij een risico dat voor zijn eigen rekening komt.

Daarnaast: de aannemer had de gemeente ook moeten waarschuwen dat de informatie in het bestek onvoldoende was. De aannemer stelde dat dat niet was afgesproken. De Arbiter oordeelde dat de aannemer de gemeente ook zonder expliciete afspraak had moeten waarschuwen, op grond van redelijkheid en billijkheid.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.