Aanbesteding: zoek met CTRL-F op uw bedrijfsnaam

In veel aanbestedingsprocedures wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar de manier waarop gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door punten toe te kennen voor het opstellen van een plan van aanpak of het beantwoorden van vragen. Dit noemt men ‘kwalitatieve documenten’. De beoordeling van die kwalitatieve documenten moet wel plaatsvinden door personen die onbevooroordeeld zijn en niet de prijs kennen. Die kennis zou anders natuurlijk de beoordeling kunnen beïnvloeden.

Anoniem is objectief
Sommige aanbestedende diensten gaan nog verder en eisen dat de kwalitatieve documenten anoniem zijn, zodat er helemaal onbevooroordeeld wordt gekeken. De bedrijfsnaam of logo mogen dan dus niet in de in te dienen kwalitatieve documenten voorkomen.

Slip of the pen
En dan kan een foutje ineens duur betaald worden, zo merkte het ICT-bedrijf SLTN. In en aanbesteding door het Ministerie van Defensie was duidelijk bepaald dat de bedrijfsnaam niet in de kwalitatieve documenten mocht voorkomen. Maar op pagina 10 van de door SLTN ingediende documenten stond een slip of the pen, er stond namelijk: “SLTN-SDD 2.1.1 Meldingen per soort per m (Tabel)”.

En dus werd SLTN ongeldig verklaard. Terecht, oordeelde de rechtbank Den Haag. Als een dergelijk strikt verbod wordt opgenomen in de aanbestedingsstukken, is het verstandig het plan van aanpak dus echt met de stofkam na te lopen (tip: zoek met ctrl f gericht op uw bedrijfsnaam).

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.