Algemene voorwaarden? Check of ze grijs of zwart zijn.

Iedereen sluit wel eens een overeenkomst. Vaak zijn dan ook algemene voorwaarden van toepassing. Dat zijn de kleine lettertjes die niet altijd goed worden gelezen.

Bedrijven mogen niet zomaar alles in algemene voorwaarden zetten. Is een beding bijvoorbeeld onredelijk bezwarend? Dan is zo’n beding vernietigbaar volgens de wet. Voor overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten (B2C), is er bovendien een grijze en zwarte lijst. Als een beding hierop staat, kan het vernietigbaar zijn. Óók als het om een overeenkomst tussen twee bedrijven gaat.

De zwarte en grijze lijst
De zwarte lijst bevat een aantal bedingen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Een voorbeeld is een beding dat het recht op ontbinding voor de consument uitsluit. De grijze lijst bevat een aantal bedingen waarvan wordt vermoed dat zij onredelijk bezwarend zijn.

Eind 2023 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen ten aanzien van B2B-overeenkomsten.

Bedrijf of consument?
In deze zaak is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen Hibma Zuivel en een financieel adviseur (eenmanszaak). Hibma Zuivel vindt dat de financieel adviseur is tekortgeschoten in zijn advies. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de financieel adviseur van toepassing.

In die algemene voorwaarden is een beding opgenomen waarin staat dat klachten binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden gemeld moeten worden. De vraag is dan ook of Hibma Zuivel tijdig heeft geklaagd. En of dit beding überhaupt mag.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft het volgende overwogen. Als je als partij een B2B-overeenkomst sluit en in de algemene voorwaarden van de wederpartij een beding is opgenomen dat op de grijze of zwarte lijst staat, kan dit gegeven worden betrokken bij de beoordeling of het beding onredelijk bezwarend is.

Daarbij is van belang of de overeenkomst betrekking heeft op de beroeps- of bedrijfsactiviteiten en of de positie die je hebt als partij gelijkenis vertoont met die van een consument.

In dit geval toont de positie van Hibma Zuivel gelijkenis met die van een consument, omdat de overeenkomst geen betrekking heeft op de eigenlijke activiteiten van het bedrijf van Hibma Zuivel. Daarbij is onder andere van belang de aard van de onderneming van Hibma Zuivel en het gebrek aan kennis en ervaring van Hibma Zuivel met de ingewikkelde financiële materie.

Kijk goed naar de voorwaarden
Sluit je een overeenkomst? Kijk dan goed naar de algemene voorwaarden, en vraag eventueel bij ons na of er geen bedingen van de grijze of zwarte lijst in staan. Zo voorkom je dat een beding achteraf alsnog wordt vernietigd.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.