Arbeidscontract of zelfstandig? Wezen gaat boven schijn

Deliveroo vatte in 2018 het plan op om te stoppen met alle werknemers die maaltijden bezorgden. Wie wilde blijven werken, moest zzp’er worden. In 2019 kwam de rechtbank al tot het oordeel dat dit niet door de beugel kon. Ook het gerechtshof heeft onlangs beslist dat de maaltijdbezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst. En dus ook op ontslagbescherming, vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte.

Kwalificatie en kader
Het gerechthof ging systematisch te werk en haakte aan bij een belangrijk arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020. Daarin werd bepaald dat de bedoeling van partijen (wij willen geen arbeidsverhouding) niet relevant is voor de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Ook werd het juridische kader vastgesteld. Dat kader begint bij de vaststelling – door middel van uitleg – wat partijen zijn overeengekomen, ook wel de uitlegfase. En vervolgens het nalopen van de elementen: arbeid, loon, in dienst en gedurende zekere tijd. De kwalificatiefase. Alleen als alle elementen aanwezig zijn, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Wezen boven schijn
Het gerechtshof concludeert dat de vrijheid waarmee een bezorger de werkzaamheden kan uitvoeren, eigenlijk de enige omstandigheid is die wijst op de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Alle andere elementen wijzen meer op de aanwezigheid daarvan. En dus gaat ook hier wezen boven schijn. De manier waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd is belangrijker dan de titel van het contract. En zelfs belangrijker dan de bedoeling van partijen.

 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.