Bestuurder, neem uw administratieplicht serieus!

Misschien denkt u: dat doe ik toch ook? Maar een recente uitspraak van de Hoge Raad is aanleiding om u erop te wijzen dat u niet te makkelijk mag denken over de administratieplicht.

Belang voeren deugdelijke administratie
Door een behoorlijk bijgehouden administratie krijgt u zelf snel en eenvoudig inzicht in de vermogenspositie van uw onderneming. Ook de wet zegt dat de administratie zo moet worden gevoerd dat de rechten en verplichtingen van een onderneming altijd uit die administratie duidelijk zijn. Dat volgt uit artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek.

Aansprakelijkheid bestuurder bij schending administratieplicht
Het belang van de administratieplicht komt vooral naar voren bij een faillissement. Als een onderneming failliet gaat, vraagt de curator de administratie van de onderneming op bij de bestuurder. Als de bestuurder niet kan aantonen dat hij aan de administratieplicht heeft voldaan, heeft hij zijn taak onbehoorlijk vervuld. Er wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder loopt dan het risico dat de curator hem persoonlijk aansprakelijk stelt voor het totale tekort in het faillissement.

Hoge Raad
Dat de administratieplicht door bestuurders serieus genomen moet worden, volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

In het faillissement van onderneming A vordert de curator in een procedure onder meer hoofdelijke veroordeling van de bestuurders van A tot betaling aan hem van het totale tekort in het faillissement van A. De curator vindt dat de bestuurders onderneming A onbehoorlijk hebben bestuurd. En dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Volgens de curator hebben de bestuurders hem geen behoorlijke administratie verschaft en was de administratie op de faillissementsdatum niet bijgewerkt. Pas zes weken na de faillissementsdatum is de administratie bijgewerkt en aan de curator aangeleverd. Maar volgens de curator was ook toen de administratie van A nog niet volledig aan hem ter beschikking gesteld terwijl hij wel herhaaldelijk om de ontbrekende stukken heeft verzocht.

De rechtbank en het hof hebben de vordering van de curator afgewezen. De curator klaagt bij de Hoge Raad over deze afwijzing. De klacht slaagt.

De Hoge Raad is het eens met de gemotiveerde stellingen van de curator over de onvolledige aanlevering van de administratie van A. De Hoge Raad oordeelt dat nu het hof deze stellingen ten onrechte niet in zijn beoordeling heeft betrokken, het hof niet tot het oordeel kon komen dat de curator kon beschikken over de volledige administratie van A.

Moraal van dit verhaal: een goede administratie is niet alleen een middel om een faillissement te voorkomen, maar mocht de onderneming failliet gaan, loop je als bestuurder niet het risico dat je door de curator persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het totale faillissementstekort.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.