Bestuurder aansprakelijk voor faillissementstekort

Hoe belangrijk een goede administratie is, ondervond een bestuurder van een failliet bedrijf. Op 26 mei 2020 heeft het gerechthshof Arnhem-Leeuwarden deze bestuurder veroordeeld tot het betalen van het gehele faillissementstekort. Hoe is het zover gekomen?

De bestuurder had twee ondernemingen. Een van die ondernemingen was El-Ino Venture Management. Vanuit zijn andere onderneming kreeg El-Ino huurkosten, autokosten en een managementvergoeding doorbelast. Tot zover niets bijzonders.

Boekhouding niet op orde
Maar…in de jaren 2011 tot en met 2014 heeft de bestuurder dit niet in de boekhouding verwerkt, om dit vanaf 2015 alsnog met terugwerkende kracht te doen. Een jaar later faillieerde El-Ino, op eigen aangifte van de bestuurder.

De curator liet het er niet bij zitten en begon een procedure tegen de bestuuder. Volgens de curator was de boekhouding niet op orde, nu een dergelijk belangrijke vordering niet in de cijfers van de jaren 2011 tot en met 2014 was opgenomen. En dit leverde onbehoorlijk bestuur op, aldus de curator.

De rechtbank wees de vorderingen van de curator af, maar het gerechtshof gaf de curator gelijk. De boekhouding moet op orde zijn en de werkelijke stand van zaken weergeven. Daar was van 2011 tot en met 2014 geen sprake van. En dat doet de bestuurder financieel pijn: hij moet het faillissementstekort betalen. En dat tikt aan: omdat er nul euro in de boedel zit, moet hij alle schuldeisers én de curator betalen. En daar komen de proceskosten nog bij.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.