Bestuurder van de voetbalvereniging of een stichting? Dit verandert er.

Bent u bestuurder van de plaatselijke voetbalvereniging of van een stichting? Dit jaar veranderen enkele onderwerpen in een wet die ook voor u van belang zijn: de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking. In de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) stichting en vereniging aangevuld en verduidelijkt. De WBTR sluit voor diverse onderwerpen aan op de bestaande regels voor de NV en de BV.

Voor wie geldt de WBTR?
In de WBTR staan regels die betrekking hebben op verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In de WBTR wordt duidelijker bepaald wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn van deze rechtspersonen.

Wat verandert er?
De belangrijkste veranderingen in de WBTR gaan over de volgende onderwerpen:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders
  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor het gevoerde beleid en in geval van onbehoorlijke taakvervulling
  • verruiming ontslaggronden bestuurders en commissarissen stichting
  • tegenstrijdig belang
  • meervoudig stemrecht
  • belet (bijvoorbeeld langdurige ziekte of schorsing) en ontstentenis (bijvoorbeeld ontslag of overlijden)

Kan ik nu al iets regelen?
Vanaf het moment dat de WBTR in werking treedt op 1 juli 2021, zijn de nieuwe regels van toepassing. Dat is een goed moment om de huidige statuten en reglementen van de stichting of vereniging eens onder de loep te nemen. In sommige gevallen is het nodig om de statuten te laten wijzigen als de huidige statuten niet meer overeenkomen met de regels in de WBTR. Actualisering van de statuten is niet meteen vanaf 1 juli verplicht, het is voldoende als de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de WBTR in overeenstemming met de bepalingen in de WBTR worden gebracht.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.