Conservatoir beslag tot levering van percelen? Let op of u wel een overeenkomst zonder beperkingen hebt

Beslagleggen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarover las u al in eerdere artikelen over dit onderwerp. Nu gaan we in op een specifieke variant: het leggen van conservatoir beslag tot levering van percelen. Deze variant wordt gekozen als een schuldeiser een perceel gekocht heeft, maar de schuldenaar niet wil overdragen. En die situatie doet zich voor als er bijvoorbeeld meerdere gegadigden zijn. Voor het succes van zo’n beslag is het essentieel dat de verkoop en levering zonder bedenkingen zijn overeengekomen. Dat blijkt uit een recente zaak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Wat was er in deze zaak aan de hand?
Verkoper, laten we hem meneer Jansen noemen, heeft in oktober 2020 een bouwkavel te koop aangeboden voor € 125.000,00. Er was een aantal gegadigden voor. De eerste potentiële kopers bekeken de grond en waren enthousiast. Ze lieten op 3 februari weten dat ze de financiering zo goed als rond hadden, en er dus vanuit gingen dat de koop door zou gaan.

Op 4 februari 2021 meldden de volgende potentiële kopers zich, een stel. Ook zij bezichtigden de kavel. Meneer Jansen liet weten dat hij met meerdere gegadigden in gesprek was. Na de bezichtiging zijn meneer Jansen en het stel naar de vriendin van meneer Jansen gegaan. Zij schreef op een briefje dat ''ondertekende verklaart te hebben verkocht (..) voor de prijs 125.000 kk. (..)''. Het stel en meneer Jansen ondertekenden het briefje. En meneer Jansen schreef erbij: ''onder voorbehoud''. Het stel streepte deze woorden weer door.

Meneer Jansen vertelde de eerste kopers dat de koop niet doorging. Vervolgens lieten de eerste kopers op 9 februari 2021 via een WhatsAppbericht aan meneer Jansen weten, dat de financiën op orde waren, maar dat een offerte voor hun hypotheek langer zou duren. Waarop meneer Jansen tóch weer koos voor koper één. Zij stelden een voorlopige koopovereenkomst inclusief leveringstermijn op en tekenden die.

Het stel liet het er het er niet bij zitten en heeft daarom op 16 februari 2021 conservatoir beslag tot levering laten leggen op de bouwkavel. Zij hadden de bouwkavel toch gekocht omdat partijen het handgeschreven briefje hadden getekend? Hebben zij dan niet recht op het leveren van de bouwkavel?

Wat vond het gerechtshof 's-Hertogenbosch?
Het gerechtshof 's-Hertogenbosch gaf het stel ongelijk. Zij mochten niet veronderstellen dat de kavel zonder bedenkingen of aarzelingen aan hen was verkocht en dus geleverd zou worden. De handgeschreven tekst vermeldt niets over de levering of over de voorwaarden die gebruikelijk zijn voor én vooraf gaan aan het aangaan van een verplichting tot levering van de bouwkavel. Op het moment dat meneer Jansen ''onder voorbehoud'' schreef, had hij ook niet de bedoeling om de bouwkavel onvoorwaardelijk aan het stel te verkopen en te leveren. Daar had het stel dus niet op mogen vertrouwen. Sterker nog, het stel probeerde het voorbehoud te negeren door de tekst door te strepen en meneer Jansen te houden aan een verplichting die verder ging dan meneer Jansen op zich wilde nemen. Meneer Jansen had namelijk nog benoemd dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen, nu de woorden waren doorgestreept. Ook weigerde meneer Jansen om de hand van  de potentiële koper te schudden om de deal te bezegelen.

Het advies aan u
Het is zeer begrijpelijk dat u een vordering tot levering van een perceel veilig wenst te stellen door het leggen van conservatoir beslag. Helemaal gezien de huidige woningmarkt. Maar de moraal van het verhaal is: let goed op de manier waarop de afspraken worden gemaakt. 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.