Conservatoir beslag. Wat nu?

In de voorgaande artikelen schreef ik over het leggen van conservatoir beslag. Stelt u zich nu eens voor dat u aan de andere kant staat. Er wordt conservatoir beslag gelegd onder uw bankrekening of onder relaties van wie u nog geld moet ontvangen. Dit kan een flinke strop zijn voor uw onderneming en kan dus ook flinke (betalings)problemen veroorzaken.

Oplossing? Start een opheffingskortgeding en gebruik de juiste grondslag
U bent het niet eens met de beslaglegging. Het is dan van belang om snel na de beslaglegging een opheffingskortgeding te starten. Er zijn maar een paar gronden om een beslag op te heffen. Dit zijn vormverzuimen (in het verzoekschrift van de beslaglegger), de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht, een onnodige vordering of indien er voldoende zekerheid wordt gesteld.

De laatste grond is vooral voor u als ondernemer van belang, omdat u veelal te maken heeft met crediteuren. Bij geldvorderingen kan een beslag worden opgeheven indien u voldoende zekerheid heeft gesteld, zoals het geval is bij een bankgarantie. Het stellen van zekerheid door middel van een bankgarantie kan overigens ook al voordat u een opheffingskortgeding start. Indien de beslaglegger echter heeft geweigerd, dan zal de rechter het beslag opheffen omdat er door u reeds een zekerheid is verstrekt.

Belangenafweging: prevaleert uw belang?
De voorzieningenrechter in kort geding zal altijd een wederzijdse belangenafweging maken of het gerechtvaardigd is om het beslag op te heffen. Indien u bijvoorbeeld diverse werknemers moet betalen, legt deze omstandigheid een gewicht in schaal. Zorg ervoor dat deze omstandigheden gedurende de zitting precieus worden toegelicht door uw advocaat.  

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.