Corona en vakantiedagen: Wat mag en kan? En wie wil nog?

Het Coronavirus heeft ook invloed op onze vakantiedagen. Geplande vakanties gaan niet door en reizigers krijgen er vouchers voor in de plaats. Moet je als werkgever eigenlijk accepteren dat je werknemer zijn vakantieverzoek alsnog intrekt? Geen enkele werkgever vindt een stuwmeer aan vakantiedagen aantrekkelijk.

Kort en goed: een eenmaal aanvraagde vakantie kan niet eenzijdig door een werknemer worden ingetrokken. De andere kant is dat u als werkgever uw werknemer niet kan verplichten om vakantie op te nemen omdat er minder werk is. Het recht om vakantiedagen op te nemen ligt enkel en alleen bij de werknemer. Die dient een verzoek in en als u niet binnen 14 dagen aangeeft dat er een gegronde reden is om het verzoek af te wijzen, dan heeft de werknemer vakantie in de periode die hij wenst. De gegronde reden moet te vinden zijn in een zwaarwegend bedrijfsbelang dat geschaad zou worden indien de vakantie genoten wordt. Dat is geen eenvoudige opdracht.

Tijdelijk dicht
Stel: een werkgever moet de zaak tijdelijk sluiten, wat dan? In beginsel komt dit toch voor risico van werkgever en zal het loon doorbetaald moeten worden. In sommige cao’s is de mogelijkheid opgenomen om min-uren op te bouwen, dat zijn uren die werknemer op later moment kan inhalen. Indien dat redelijk is.

Ook zijn er cao’s waarin het verplicht opnemen van ADV-uren mogelijk is indien er (door het COVID-19 virus) minder werk is. Maar uit de cao-afspraken moet wel blijken dat werkgever kan bepalen wanneer de ADV-uren opgenomen worden.

Daarnaast zou een werkgever in bepaalde situaties een beroep kunnen doen op een overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding. En is uitstellen van vakantie niet altijd even gunstig voor de inzetbaarheid van een werknemer. De huidige tijd vraagt van beide partijen enige flexibiliteit.

Daarom is overleggen altijd het beste. Of het nu gaat om het opnemen van uren, het intrekken van uren of het spreiden van vakantiedagen. Dat is in uw beider belang.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.