Coronacrisis, thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid

Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn veel werknemers verplicht om thuis te werken. Op de werkgever rust de verantwoordelijkheid dat werknemers dat op een veilige manier kunnen doen. Dit is de zorgplicht die is vastgelegd in art. 7:658 BW. Ook de arbeidsomstandighedenwetgeving vormt een belangrijk (minimum)kader voor de invulling van deze zorgplicht. Wat als de werknemer uitvalt door RSI-klachten die binnen enkele maanden zijn ontwikkeld, omdat er verreweg geen sprake was van ergonomisch werken?

Deze vraag kwam aan de orde in een ouder arrest van het Hof Amsterdam. De werkgever werd verantwoordelijk geacht voor de werkplek in geval van thuiswerken. In deze zaak had de werkgever uitsluitend een computer ter beschikking gesteld aan de werknemer. De werknemer had zelf een bureaustoel aangeschaft en een bureaublad gefabriceerd van een oude deur. De werkgever voerde aan dat zij niet verantwoordelijk was voor de thuiswerkplek.

Hoe heeft het Hof geoordeeld?
Deze redenering haalde het niet: de werkplek was niet aan de werknemer aangepast op een ergonomisch verantwoordelijke wijze (zoals bepaald in de arbeidsomstandighedenwetgeving). Dat de werkgever geen voorlichting had gegeven over de betekenis van ergonomisch werken, werd de werkgever evenzeer aangerekend. Daarom had de werkgever haar zorgplicht tegenover de werknemer geschonden en is zij daarom aansprakelijk voor de schade die werknemer had geleden. Dat het mogelijk is om binnen een tijdsbestek van enkele maanden RSI-klachten te ontwikkelen, werd door het Hof mogelijk geoordeeld.

Wat is de les die voor de praktijk van belang is? Wees er als werkgever op bedacht om werknemers een optimale thuiswerkplek te bieden. Juist nu werknemers vanwege de huidige maatregelen verplicht zijn om zoveel mogelijk thuis te werken.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.