Dit gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel

Hij ligt er! Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van het pensioenakkoord dat al in 2019 werd gesloten tussen het kabinet en sociale partners. Naar verwachting is het nieuwe stelsel op 1 januari 2023 van kracht. Binnen vier jaar moeten alle fondsen dan over zijn.

Waarom is aanpassing nodig?
Het huidige pensioenstelsel kan te weinig rekening houden met de economische ontwikkelingen en de gestegen leeftijdsverwachting. Hierdoor zijn pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd. Daarnaast gaat het huidige stelsel er nog steeds vanuit dat een werknemer lang bij dezelfde werkgever/ bedrijfstak blijft werken. Steeds vaker wordt er gewisseld van baan zodat het kenmerk van solidariteit steeds minder goed werkt.

Wat wordt er aangepast?
In essentie gaat het om het volgende:

Premieregeling
In het nieuwe pensioenstelsel wordt er geen pensioenuitkering meer beloofd. Elke werknemer spaart in het nieuwe stelsel zelf pensioenpremie en bouwt dus individueel pensioenvermogen op. De te betalen premie wordt daarbij leeftijdsonafhankelijk. Op pensioendatum koopt de werknemer van dat vermogen een pensioen aan.

Dit brengt twee grote veranderingen met zich mee. Nu is het nog zo dat een jonge werknemer dezelfde premiepercentage betaalt als een oudere werknemer terwijl de jongere werknemer een langere horizon heeft om rendement te maken. De jonge werknemer ‘sponsort’ dus eigenlijk de oudere werknemer. Vanuit de gedachte dat iedereen bij dezelfde werkgever blijft werken is dat een logische solidariteitsgedachte. Maar dit vervalt dus: iedereen betaalt dezelfde premie, maar de jongere kan door de langere beleggingshorizon meer rendement maken. Daarnaast belooft de werkgever dus geen pensioenuitkering meer, maar verschuift het risico van de werkgever naar de werknemer die immers nu zelf een pensioenuitkering moet kopen.

Solidariteitsbuffer
De pensioenopbouw van werkenden en de pensioenen van ouderen moeten gaan meebewegen met de beleggingsresultaten. Dat meebewegen brengt echter het gevaar met zich mee dat pensioenen gaan ‘jojoën’ met de financiële markten. Daarom kunnen pensioenfondsen een solidariteitsbuffer aanleggen om schommelingen te op te vangen.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.