Conservatoir beslag leggen op een woning? Let op de vrees voor verduistering

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het leggen van conservatoir beslag onder derden (dat houdt in dat u de vordering veiligstelt, totdat de rechter een vonnis wijst). In dit artikel leest u over een specifieke variant, namelijk: het leggen van conservatoir beslag op een woning.

Afwijzing verzoek: vrees voor verduistering onvoldoende toegelicht
Begin oktober heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag op een woning afgewezen. Waarom zult u denken? Dat heeft te maken met de vrees voor verduistering. Vrees voor verduistering betekent dat er een redelijke verwachting is, dat de goederen waarop beslag gelegd zal worden, zullen worden weggemaakt. En dat moet wel goed gemotiveerd worden.

Wat was er in deze zaak aan hand?
Verzoekers dienden een zogenoemd beslagrekest in. De voorzieningenrechter oordeelde dat deze ruim voldoende is onderbouwd, behalve dan het deel over de vrees voor verduistering. Daarom gaf hij de verzoekers de gelegenheid om dit alsnog nader toe te lichten. 

De aangevoerde redenen van verzoekers
De verzoekers stellen allereerst dat er niet al te hoge eisen mogen worden gesteld aan de eis dat er een gegronde vrees voor verduistering moet zijn, want het beslag op het woonhuis is niet zo ingrijpend als bijvoorbeeld een bankbeslag. Bovendien zeggen ze dat degene onder wie ze het beslag leggen, weigeren om zekerheid te bieden, bijvoorbeeld met een bankgarantie. Ten slotte vermoeden ze dat het huis onder water staat: er is een hypoheekschuld van ruim vier ton, terwijl de eigenaren geen heel hoge inkomens hebben. Ze zijn salarisadministrateur en medisch assistent. De verzoekers zijn bang dat de verzoekers, ook vanwege de Covid19-crisis, hun huis moeten verkopen om aan deze hoge lasten te ontkomen.

Wat vond de voorzieningenrechter?
De voorzieningenrechter maakt hier korte metten mee. Het enkele feit dat een partij weigert om een vordering te voldoen, is niet genoeg voor de eis vrees van verduistering. Juist nu er al een procedure loopt, hadden gerekwestreerden al de gelegenheid gehad om het verhaal eventueel te frustreren. De voorzieningenrechter vraagt zich af of het woonhuis überhaupt, vanwege het onder water staan, op dit moment wel een verhaalsmogelijkheid is.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.