Afspraken over verrekening ook geldig bij faillissement

In handelsrelaties kan het gebeuren dat een partij waarmee zaken is gedaan failliet wordt verklaard. Als je je rechten niet hebt veiliggesteld met een pand of hypotheek, sta je in de meeste gevallen met lege handen. Maar als een schuldeiser niet alleen een vordering op de failliet heeft, maar ook een schuld aan de failliet, kan verrekening een effectief middel zijn.

Verrekening in faillissement
In de Faillissementswet wordt de mogelijkheid van verrekening geregeld in artikel 53. Een voorwaarde voor een geldig beroep op verrekening is dat de vordering en de schuld vóór de faillietverklaring zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. In artikel 53 is daarnaast bepaald dat de partij die zich op verrekening beroept en de gefailleerde over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn. Dit wordt het wederkerigheidsvereiste genoemd.

Als de mogelijkheid van verrekening bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden wordt uitgesloten, geldt dit verbod op verrekening ook in een faillissement. Daarmee wordt de mogelijkheid van verrekening dus beperkt.

Uitbreiding verrekeningsbevoegdheid
De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat een contractuele uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid ook bij een faillissement geldig is. Partijen mogen dus contractueel afwijken van het in artikel 53 Faillissementswet genoemde wederkerigheidsvereiste en afspreken dat verrekening ook kan plaatsvinden als zij niet over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Deze contractuele uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid kan inhouden dat een partij bevoegd is zijn schuld te verrekenen met een vordering die een andere partij heeft op een ander dan de gefailleerde.

In de praktijk kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de afspraak dat een schuld tussen twee partijen mag worden verrekend met een vordering op een vennootschap die onderdeel is van hetzelfde concern.

Maar let op…
Als er vóór datum faillissement tussen partijen niets over verrekening is afgesproken (en schriftelijk is vastgelegd), geldt het wederkerigheidsvereiste van artikel 53 wel en mag dus alleen tussen partijen worden verrekend die over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.