Verbod op nevenwerkzaamheden: een kwestie van formuleren

Veel werkgevers verbieden hun medewerkers om nevenwerkzaamheden te verrichten. Per 1 augustus 2022 wordt dat moeilijker, schreef ik eerder al. Maar ook op dit moment is het al een lastige kwestie. Dat wordt wel duidelijk uit een zaak van de politieke partij DENK die behandeld is door de rechtbank in Den Haag op 26 november 2021.

Waar ging het om?
Een medewerker van DENK had naast zijn werkzaamheden voor DENK betrokkenheid bij een coronatestbedrijf. Hij was namelijk medevennoot. DENK was hiervan op de hoogte, het was aan de orde gekomen tijdens een functioneringsgesprek op 29 juni 2021. 

Na 29 juni 2021 verslechterde de samenwerking tussen de werknemer en DENK zodanig dat dit uiteindelijke leidde tot ontslag op staande voet per 21 juli 2021. DENK voerde hiervoor aan dat de werknemer zich niet had gehouden aan het nevenwerkzaamhedenbeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hierin stond namelijk:

‘Werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever tijdens de duur van deze overeenkomst geen betaalde of onbetaalde werkzaamheden verrichten voor derden. Werkgever kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. Niet-naleving van deze bepaling kan een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet.’

Wat oordeelde de rechter?
De rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet niet houdbaar was. DENK was immers al sinds 29 juni 2021 op de hoogte van deze nevenwerkzaamheden. Voor ontslag op staande voet geldt dat dit direct (onverwijld) moet plaatsvinden. Dat is hier niet gebeurd.

Kon de arbeidsovereenkomst dan worden ontbonden op grond van een redelijke ontslaggrond? Ook daarmee ging de rechter niet akkoord.  In het nevenwerkzaamhedenbeding stond immers dat er geen werkzaamheden mogen worden verricht voor derden. De werknemer van DENK was echter slechts medevennoot, maar hij verrichtte de werkzaamheden niet zelf.

Wat is de les?
De rechter keek naar de formulering van het beding. Bepalingen moeten precies en helder geformuleerd worden om werking te hebben.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.