Een goed verhuurder (moet zorgen voor rookmelders en een goed energielabel)

In mijn vorige artikel ging ik nader in op wat een goed huurder is in de zin van de huurwetgeving. Ook een verhuurder moet zich als een goed verhuurder gedragen en heeft in dat kader soms vergaande en kostbare verplichtingen.

Goed zijn én goed blijven
Volgens de wet is een verhuurder verplicht om de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Nu in gewone mensentaal: Als je als huurder een woning huurt vanaf een bepaalde datum, dan mag je als huurder ook verwachten dat je op die datum een woning ter beschikking gesteld krijgt waarin je daadwerkelijk goed en veilig kan wonen. Met de woorden “en te laten” maakt de wet duidelijk dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat het gehuurde blijft voldoen aan hetgeen de huurder mag verwachten. En die verwachting van de huurder, beweegt mee met de wettelijke (bouw)regels. Zeker niet iedere verhuurder is zich daarvan bewust.

Geen rookmelder is een gebrek
Sinds juli 2022 moet er – op grond van het zogeheten Bouwbesluit – in alle woningen een rookmelder zijn geplaatst. Deze verplichtingen geldt óók voor verhuurders (als deze de eigenaar van de woning zijn). Heeft het gehuurde geen rookmelder(s), dan levert dat in huurrechtelijke zin een gebrek op. Op grond van dat gebrek kan de huurder naast herstel van dat gebrek ook huurvermindering vorderen. Doet de verhuurder dan nog steeds niets, dan kan de huurder een rookmelder laten installeren en de factuur bij de verhuurder in rekening brengen.

Niet voldoen aan energielabel ook
Nu zijn de kosten van een rookmelder in het algemeen nog wel te overzien. Belangrijker is de constatering dat een verhuurder dus kennelijk moet meebewegen bij een verandering in wettelijke regels. Stel de verhuurder verhuurt een (vrij groot) kantoorgebouw. Als het gehuurde kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet aan de energielabel-C verplichting voldoet, dan mag het gebouw ná 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden. Ook dit heeft de wetgever zo bepaald in het Bouwbesluit. Oftewel: De verhuurder moet ervoor zorgen dat het gebouw minimaal energielabel C krijgt. Het gehuurde voldoet anders – net als een woning zonder rookmelder – niet aan de wettelijke regels en dat levert een gebrek op. En dat is in het geval van een energielabel een zeer kostbare aangelegenheid.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.