Eindejaarsuitkering: van gunst naar verplichting?

Stel: u geeft al een aantal jaren rond de jaarwisseling een extra loonbedrag aan uw werknemers. Bent u dan verplicht om dit elk jaar te doen?

Wel als er een afspraak is …
Als in de arbeidsovereenkomst of cao staat dat een vooraf vastgestelde eindejaarsuitkering of bonus aan het einde van het jaar uitgekeerd moet worden, dan bestaat dat recht ook daadwerkelijk. Afspraak is afspraak.

Stopt de arbeidsovereenkomst tussentijds? Dan is er in beginsel zelfs recht op een uitbetaling naar rato. Soms staat in de voorwaarden echter ook dat het recht op de bonus of uitkering pas ontstaat als de werknemer op 31 december ook daadwerkelijk in dienst is.

… maar anders dus niet
Het recht op de bonus of uitkering bestaat niet altijd. Meermalen hebben rechters geoordeeld dat, als de werkgever duidelijk maakt dat het om een eenmalige blijk van waardering gaat, de werkgever de keus houdt om wel of geen bonus toe te kennen.

Zelfs een werkgever die tien jaar lang een bonus uitkeerde en daar plots mee ophield, hoefde geen bonus uit te keren. Er was geen sprake van een verworven recht, omdat werkgever duidelijk bij elke bonusbetaling schriftelijk had vastgelegd, dat het een eenmalig karakter had.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.