Faillissement voorkomen? De WHOA helpt

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel bedrijven in financiële moeilijkheden geraakt. Door de verschillende (tijdelijke) steunmaatregelen is de golf aan faillissementen tot nu toe uitgebleven. Maar er wordt voorspeld dat het aantal faillissementen vanaf eind dit jaar en begin volgend jaar zal verdrievoudigen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zeker nu is er daarom behoefte aan een wettelijke regeling om buiten faillissement schulden en levensvatbare bedrijfsonderdelen te herstructureren. Hiervoor is op 26 mei 2020 door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen.

Schuldenlast herstructureren via een onderhands akkoord …
Het doel van de WHOA is dat de schuldenlast van bedrijven wordt geherstructureerd waardoor faillissementen en daarmee waardevernietiging worden voorkomen en werkgelegenheid blijft behouden.

Via de WHOA kan het bedrijf dat voorziet dat het niet aan zijn betalingsverplichtingen kan blijven voldoen, maar dat nog wel beschikt over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en aandeelhouders voorbereiden. Door de schuldeisers en aandeelhouders wordt over de inhoud van het akkoord gestemd. De schuldeisers worden verdeeld in groepen (“klassen”), zodat partijen die zich in dezelfde positie bevinden (bijvoorbeeld handelscrediteuren of banken) tot dezelfde klassen behoren. Als het akkoord is aangenomen, wordt het aan de rechter voorgelegd. De rechter zal het akkoord goedkeuren (“homologeren”) als het aan alle geldende voorwaarden voldoet.

… waar alle partijen zich aan houden
Na goedkeuring door de rechter zijn (in beginsel) alle schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden. Zelfs schuldeisers en aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd: het akkoord wordt dan een dwangakkoord. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de huidige regeling van het onderhands akkoord: nu kunnen onwelwillende schuldeisers de totstandkoming van een akkoord blokkeren.

Op dit moment wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer onderzocht. De verwachting is dat de WHOA op 1 oktober 2020 in werking zal treden.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.