Faillissementsaanvraag van een niet-betalende debiteur

Een debiteur die uw facturen niet betaald: heel vervelend en het zorgt vooral voor gedoe. Om uw geld te krijgen, kunt u een rechtszaak starten, maar daar gaat veel energie en tijd in zitten. Zijn er meer schuldeisers? Dan kan het lonen om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dat is sneller en goedkoper dan een rechtszaak en een effectief drukmiddel om de debiteur te laten betalen of tot een betalingsregeling te komen.

Vereisten voor faillietverklaring
Een faillissement moet via een advocaat worden aangevraagd die namens u als schuldeiser een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Voor een succesvol verzoek tot faillietverklaring moet aan drie vereisten zijn voldaan:

  1. De aanvrager (verzoeker) van het faillissement moet een opeisbare vordering op de debiteur hebben. De aanvrager hoeft slechts summier aan te tonen dat de debiteur zijn schulden niet betaalt.
  2. Er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers. Dit wordt het pluraliteitsvereiste genoemd. Dat houdt in dat er, naast de aanvrager, nog minimaal één andere schuldeiser moet zijn die een vordering heeft op de debiteur. Deze andere schuldeiser dient de aanvrager bij de aanvraag van het faillissement als steunvordering te assisteren.
  3. De debiteur verkeert in een toestand dat hij is opgehouden te betalen. Deze toestand kan door verschillende feiten worden aangetoond. Zo kan sprake zijn van zo’n toestand als het niet-betalen van de schulden al langer duurt.

Gevolg faillietverklaring
Als de rechter na eenvoudig onderzoek van oordeel is dat aan al deze vereisten is voldaan, zal hij het faillissement van de debiteur uitspreken. De rechter zal vervolgens een curator aanstellen die tot taak heeft de failliete boedel te vereffenen. Hij handelt daarbij in de eerste plaats in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.