Gebruiken van camerabeelden gemaakt tijdens avondje uit geen inbreuk op AVG

Op veel plaatsen hangen bewakingscamera’s, denk aan in winkels of op parkeerplaatsen bij bedrijven. De beelden die met deze camera’s van mensen worden gemaakt mogen niet zomaar worden gebruikt. Maar in bepaalde gevallen mag dat wel. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onlangs heeft rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan waaruit blijkt wanneer het tonen van een foto en het delen van camerabeelden wel is toegestaan volgens de AVG.

Van ruzie in de club tot einde baan
Wat was het geval? Een man gaat met een vriend naar een club. Hij heeft die avond stand-by dienst en is met zijn bedrijfsbus naar de club gereden. De man raakt betrokken bij een ruzie en maakt stennis in de club. De aanwezigheid van de man is op camerabeelden vastgelegd. De volgende dag heeft een vertegenwoordiger van de club het bedrijf, waarvan de naam op de bedrijfsbus stond, bezocht. Aan de hand van een foto die van de camerabeelden was gemaakt, wilde de club de identiteit van de man achterhalen om hem een toegangsverbod op te kunnen leggen. Het bedrijf heeft vervolgens de camerabeelden waarop hun werknemer te zien is bij de club opgevraagd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid alcohol die de werknemer had gedronken. Hij had immers stand-by dienst. Kort daarna is de arbeidsovereenkomst van de man met het bedrijf beëindigd.

De werknemer laat het daar niet bij zitten en stapt naar de rechter. Hij zegt dat een foto en camerabeelden persoonsgegevens zijn en die mag je volgens de AVG niet zomaar verwerken, laat staan aan een derde geven, zoals in zijn geval het bedrijf waar hij werkte. Hij vindt dat de club inbreuk heeft gemaakt op de AVG en hiervoor jegens hem aansprakelijk is. De rechter is het daar niet mee eens.

Gerechtvaardigd belang en noodzaak
De AVG zegt dat verwerking van persoonsgegevens in beginsel mag als aan twee voorwaarden is voldaan. Er moet een gerechtvaardigd belang zijn van degene die de persoonsgegevens verwerkt (de verwerkingsverantwoordelijke) of van een derde. En de verwerking van de persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn.

De rechter zegt dat in dit geval zowel ten aanzien van het tonen van de foto als ten aanzien van het delen van de camerabeelden aan beide voorwaarden is voldaan.

Veiligheid waarborgen
De rechter vindt dat de club een gerechtvaardigd belang had bij het tonen van de foto. De man had zich namelijk zo ernstig misdragen dat de club hem een toegangsverbod wilde opleggen om zo de veiligheid van haar bezoekers en medewerkers te waarborgen en haar eigendommen te beschermen. Om achter de identiteit te kunnen komen was het tonen van de foto noodzakelijk. De rechter oordeelde dat een andere (voor de man minder nadelige manier) er niet was.

De rechter vindt dat er ook met betrekking tot het delen van de camerabeelden met de werkgever aan beide voorwaarden is voldaan. De man had de bewuste avond namelijk stand-by dienst en in de bus lagen gevaarlijke stoffen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De rechter zegt dat de werkgever met het oog op de veiligheid een gerechtvaardigd belang had om door middel van de camerabeelden een inschatting te kunnen maken van de ernst van de situatie. Het ter beschikking stellen van de camerabeelden was ook noodzakelijk, omdat de werkgever deze aan zijn jurist wilde laten zien om aan de beelden eventuele (arbeidsrechtelijke) gevolgen te kunnen verbinden.

Geen inbreuk op AVG
Uit de uitspraak van de rechtbank volgt dat de vraag of het delen van camerabeelden en het tonen van een foto gemaakt van de camerabeelden is toegestaan, sterk afhankelijk is van de omstandigheden waarin een en ander zich heeft afgespeeld. In dit geval vindt de rechter dat als iemand met een bus met gevaarlijke stoffen ergens naar toe gaat en alcohol drinkt terwijl hij stand-by dienst heeft, zelf verantwoordelijk is - en dus de consequenties van zijn gedrag kan verwachten. De AVG staat daaraan niet in de weg.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.