Geen duidelijkheid? Dan is het arbeidscontract vast

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst speelt vaak de vraag: vast of niet vast? Een werknemer kiest graag voor een vast contract terwijl de werkgever vaak liever voor een tijdelijk contract kiest (bijvoorbeeld een jaarcontract). Het verschil zal duidelijk zijn: een tijdelijk contract eindigt automatisch nadat de afgesproken tijd is verstreken (bijvoorbeeld na een jaar) terwijl dat bij een vast contract niet zo is.

Duidelijkheid bieden
De wet verplicht de werkgever aan de werknemer duidelijkheid te verschaffen over tal van onderwerpen zoals de plaats van arbeid, de functie en datum van indiensttreding. En dus ook over de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze duidelijkheid moet schriftelijk (of elektronisch) gegeven worden, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of via de loonstrook.

De kok en zijn baas
De kantonrechter in Almelo moest zich onlangs buigen over de vraag of een werkgever voldoende duidelijkheid heeft verschaft. De werknemer (een kok) was op 10 juni 2021 in dienst getreden bij een horecaonderneming in Zenderen. Volgens de werkgever voor een periode van een jaar, waarna het automatisch eindigde. De werknemer was het daar niet mee eens en vond dat hij op basis van een vast contract nog steeds in dienst was. Hij besloot daarom naar de rechter te stappen om loon (en werk) op te eisen.

Geen afspraak, is vast contract
Voor de rechter was het duidelijk dat er geen getekende arbeidsovereenkomst was. En dat ook op de loonstrook niets werd gezegd over de duur van de arbeidsovereenkomst. Omdat de werkgever volgens de wet hierover duidelijk moet zijn (schriftelijk!) en deze verplichting in de wet staat om de werknemer te beschermen, oordeelt de rechter dat er dus sprake is van een vaste contract. De werknemer maakt dus terecht aanspraak op arbeid en loon.

Als werkgever is het dus verstandig om regelmatig te controleren of u aan uw informatieplicht voldoet. Een mooi overzicht staat in artikel 7:655 BW.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.