Gevangenisstraf wegens faillissementsfraude

Een bestuurder van een vennootschap is verplicht om een volledige en juiste administratie bij te houden. Als een vennootschap failliet wordt verklaard, rust op de bestuurder een inlichtingenplicht. Die houdt in dat de bestuurder - gevraagd en ongevraagd - alle informatie aan de curator moet verschaffen die nodig is voor een goede en efficiënte afwikkeling van het faillissement. Dus ook de administratie, die de curator inzicht geeft in de financiële positie van de onderneming. Als de administratie niet of niet volledig wordt overgelegd, kan dat leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Wel beloven, niet doen
In de volgende zaak had de bestuurder het wel vrij bont gemaakt. De bestuurder had de bedrijfsadministratie van de failliete vennootschap niet aangeleverd, ondanks diverse verzoeken van de curator. Hij had het meerdere keren beloofd, maar kwam deze beloftes nooit na. Daarnaast bleek dat hij onaangekondigd naar het buitenland was vertrokken, waardoor hij onbereikbaar was voor de curator. Uit bankafschriften volgde dat meerdere bedragen waren overgeboekt zonder rechtsgrond naar een andere bv, en naar een privérekening van de bestuurder. Werknemers hebben verklaard dat zij nooit zijn betaald, terwijl er voldoende geld in de onderneming zou zijn geweest als de betalingen aan de andere bv en de privérekening niet had plaatsgevonden.

Schade voor eigen gewin
De rechtbank oordeelt dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn administratieverplichting en geeft aan dat de bestuurder vlak voor het faillissement onverplicht en onverschuldigd geld heeft overgeboekt. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van vier maanden. In het bijzonder laat ze meewegen dat de bestuurder ten behoeve van zijn eigen gewin over een langere periode schuldeisers en personeel schade heeft berokkend.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.