Groeiachterstand bij asperges

Onlangs oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat een loonwerker niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke schade aan aspergeplanten als gevolg van verwaaiing van bestrijdingsmiddelen.

De zaak
In juni 2009 verricht een loonwerker spuitwerkzaamheden met onkruidbestrijdingsmiddelen op een maisperceel. Op het perceel aan de overkant van de weg groeien asperges. Medio juni constateert de aspergeteler dat een deel van de aspergeplanten in groei achterblijft. Uit analyse van de aangetaste aspergeplanten volgt dat deze sporen bevatten van de middelen waarmee de mais werd bespoten. De aspergeteler stelt de loonwerker aansprakelijk voor de schade aan zijn asperges van € 23.113,-. Hij stelt dat de loonwerker bij het spuiten met de voor de aspergeteelt zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen niet de benodigde voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De rechter wijst zijn vordering af.

Het beroep
De aspergeteler gaat in hoger beroep. Het hof stelt dat eerst moet komen vast te staan dat de gebruikte bestrijdingsmiddelen op de aangetaste asperges terecht gekomen zijn en of de schade daardoor kan zijn veroorzaakt. Uit het onderzoeksrapport volgt dat de werkzame stoffen in de middelen waarmee de mais werd bespoten en die ook in de aangetaste asperges zijn gevonden, in Nederland zijn toegestaan. Deze middelen zouden schadelijk kunnen zijn voor aspergeplanten. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat in de asperges ook sporen van andere bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, waaronder een in Nederland in de aspergeteelt verboden insecticide. Deze insecticide zou van invloed kunnen zijn geweest op het ontstaan van de schade aan de asperges. Het hof kan daarom niet vaststellen dat de schade aan de aspergeplanten is veroorzaakt als gevolg van verwaaiing tijdens het bespuiten met de bestrijdingsmiddelen van het aangrenzende maisperceel.

De uitspraak
Het hof vindt dat de loonwerker niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het hof oordeelt dat niet is gebleken dat de loonwerker tijdens het uitvoeren van de spuitwerkzaamheden met de in acht genomen zorgvuldigheid meer had kunnen of moeten doen om eventuele schade aan de aspergeplanten te voorkomen. Het wijst de schadevergoedingsvordering van de aspergeteler daarom af.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.