Het bewijs? Appje met: ‘Net keihard me harses gestoten’

Wie eist, bewijst! Dat is juridisch niet helemaal juist, maar wel een veelgehoorde kreet. Hóé je iets bewijst, staat in principe vrij. Partijen kunnen alle middelen aanwenden om iets te bewijzen. Ook zoiets simpels als een appberichtje. Dat blijkt uit de volgende zaak.   

De kwestie
Een medewerker in de bediening van een restaurant vult na sluitingstijd een koelkast bij. Ze stoot daarbij haar hoofd tegen een metalen handvat. Ze ziet sterretjes, is even buiten bewustzijn, en ze vermoedt een hersenschudding. Ze ervaart daar schade van, vandaar dat ze haar werkgever aansprakelijk stelt. De werkgever, althans haar verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af.

Partijgetuige is geen getuige
Daarop stapt de medewerker naar de kantonrechter. Maar die geeft de werkgever gelijk. De toedracht van het ongeval kon alleen gebaseerd worden op de verklaring van de medewerker. En op enkel een partijgetuige-verklaring kan geen vordering worden toegewezen, zo oordeelde de kantonrechter.

Tenzij ze een appje stuurt
Het hof zet het toetsingskader nog eens scherp neer. De medewerker moet eerst bewijzen dat de schade is geleden tijdens het werk. De toedracht of oorzaak hoeft niet aangetoond te worden. Staat dit vast? Dan is de werkgever aansprakelijk, tenzij die kan bewijzen dat de zorgplicht is nagekomen. Oftewel: de bewijslast ligt dan weer bij werkgever.

Het hof vond de volgende feiten belangrijk:

1. De medewerker was de bewuste dag ingeroosterd om te werken. 
2. Werkgever heeft onvoldoende betwist dat er tot na sluitingstijd gewerkt werd (schoonmaken, voorraad bijvullen).
3. Een appconversatie tussen de medewerker en haar vriend:

Ben bijna klaar

< Okee >

Net keihard me harses gestoten

Zit een flinke bult

< Moet je ook nie doen >

< Gekkie >

Ja doe ik niet expres


Het oordeel
Uiteraard speelden nog meer bewijsmiddelen van de medewerker een rol, maar de bovenstaande appconversatie was van doorslaggevende betekenis voor het hof om te oordelen dat in voldoende mate vast is komen te staan dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.

En zoals gezegd, dan rolt de bewijsbal weer naar de andere kant. In dit geval werkgever. Die wist niet aan te tonen dat zij aan haar zorgplicht had voldaan en dus wees het hof de vorderingen van de medewerker toe.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.