Hij is er: het doorbetaald ouderschapsverlof

Het kabinet zet de volgende stap om jonge ouders te helpen de taken eerlijk te verdelen en een gezonde werk-privébalans te vinden. Eerder kreeg de partner één week geboorteverlof doorbetaald (100% salaris, werkgever betaalt), daar kwam per juli 2020 de vijf weken aanvullend geboorteverlof bij (70% salaris, UWV betaalt). En nu wordt de volgende stap gezet. Weliswaar onder druk van een Europese Richtlijn die Nederland in eigen wetgeving moet omzetten, maar toch.

Negen weken – 70%
Naast het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof krijgen ouders nu ook negen weken ouderschapsverlof (70% salaris, UWV betaalt). Vanaf 2 augustus 2022 kan de aanvraag bij het UWV worden ingediend voor de uitkering betaald ouderschapsverlof.

Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Op die manier kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Daarnaast geldt het verlof ook voor ouders wiens kind op 2 augustus 2022 nog jonger dan 1 jaar is. Voorwaarde is wel dat de ouders werknemers zijn en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben verbruikt. Tot slot een disclaimer.

Bekijk de cao
Als een cao van toepassing is, kunnen daarin eigen regelingen staan die voorgaan. Check die dus vooral.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.