Hoe een boete van meer dan € 100.000 toch niet hoefde te worden betaald

REG ontwikkelde een marketingformule voor makelaars in het topsegment, onder de naam Qualis. Een makelaar in Rotterdam ging in 2009 werken met deze formule. In de samenwerkingsovereenkomst stond dat de makelaar na beëindiging van de overeenkomst alle verwijzingen naar de naam en het beeldmerk van Qualis moet verwijderen op straffe van een boete van € 2.500,- per dag. In april 2011 werd de samenwerking door opzegging door de makelaar beëindigd.

Schildje aan de gevel …
Op de gevel bleef een schildje met ‘Qualis’ hangen. Verder deed de makelaar niets meer met de naam. Op 27 maart 2014 mailde Qualis over het schildje. De makelaar mailde direct terug met de vraag hoe hij het schildje kon verwijderen. REG vertelde hoe dat moest, maar op 13 oktober 2014 hing het schildje er nog. Op 15 oktober mailde de advocaat van REG de makelaar, en vertelde hij dat de makelaar nu een enorme boete verschuldigd was. De dag erna was het bordje weg. Betalen deed de makelaar echter niet.

… dus betalen maar?
Dat leidde tot een procedure waarin REG een boete van € 100.000,- eiste. De rechtbank oordeelde dat de makelaar de samenwerkingsovereenkomst had overtreden, maar geen boete hoefde te betalen. REG had namelijk geen schade geleden. REG ging in hoger beroep, maar het Gerechtshof Den Bosch besliste exact hetzelfde. Dan maar naar de Hoge Raad, dacht REG. Maar ook die was onverbiddelijk: het Hof heeft een juiste beslissing genomen. De rechter heeft de bevoegdheid een boete te matigen. Die bevoegdheid is bovendien groter als er een vaste boete is verschuldigd voor diverse soorten gedragingen. In dit geval was de boete verschuldigd bij het laten hangen van een schildje, maar ook bij gebruik op internet, in nieuwsbrieven, op briefpapier of brochures. Les van deze zaak: als u een boetebeding wilt vastleggen, zorg dan dat dit boetebeding heel duidelijk en specifiek is.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.